ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Dreamweaver

0
1929

• แถบคำสั่ง (Menu Bar) เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม
• แถบเครื่องมือ (Toolbar) รวบรวมปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย


• แถบวัตถุ (Object Palette) เป็นกลุ่มเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมวัตถุ บนชิ้นงาน เอกสารเว็บ ประกอบด้วย

Common เป็นชุดคำสั่งสำหรับแทรกออปเจ็กต์ที่เรียกใช้งานบ่อยๆ ในการสร้างเว็บเพจ เช่น รูปภาพ กราฟิก ตาราง ไฟล์มีเดีย เป็นต้นLayout สำหรับเลือกมุมมองในการสร้างเว็บเพจ เช่น มุมมองปกติ มุมมองแบบขยาย เพื่อให้เห็นออปเจ็กต์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนForms ใช้สำหรับแทรกออปเจ็กต์ที่ใช้สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลจากผู้ชม เช่น ช่องรับข้อความ และฟิลด์ (Field) ชนิดต่างๆText สำหรับจัดรูปแบบข้อความในเว็บเพจ เช่น หัวเรื่อง ตัวหนา ตัวเอียง จัดหัวข้อ จัดย่อหน้า และแทรกสัญลักษณ์พิเศษต่างๆApplication สำหรับแทรกคำสั่งและการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บFlash element สำหรับนำไฟล์ Flash เข้ามาใช้งานFavorite สำหรับจัดเก็บออบเจ็กต์ที่ชอบเพื่อความสะดวกในการใช้งานShow as Tabs เปลี่ยนแถบเครื่องมือให้แสดงผลในลักษณะแท็บคำสั่งเรียงต่อกันไป ลักษณะการ แสดงผลจะเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ เช่น Macromedia Dreamweaver MX, 2004 เป็นต้น• แถบแสดงสถานะ (Status Bar) คอยแสดงสถานะการทำงานต่างๆ ของเรา
• แถบควบคุมการทำงาน (Properties Palette) เป็นรายการที่ปรับเปลี่ยนได้ ตามลักษณะการเลือกข้อมูล เช่น หากมีการเลือกที่จะพิมพ์ หรือแก้ไขเนื้อหา รายการก็จะเป็น ส่วนทำงานที่เกี่ยวกับอักษร, การจัดพารากราฟ ถ้าเลือกที่รูปภาพ รายการในแถบนี้ ก็จะเป็นคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การควบคุมเรื่องรูปภาพ

Properties Inspector ของภาพกราฟิก


Properties Inspector ของข้อความ


Properties Inspector ของตาราง


• ส่วนของ Panel Group เป็นกลุ่มของแถบเครื่องมือที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ง่ายในการสร้าง Application บนอินเทอร์เน็ต เช่น การแทรก Code ของ JavaScript และ VBScript ลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายๆ โดยสามารถเรียกใช้งานได้จาก Panel Group
เรียนรู้การปรับโหมดหน้าจอแสดงผลโปรแกรม Dreamweaver (Document Windows)

หน้าต่างการทำงานของ Dreamweaver สามารถเลือกหน้าต่างการทำงานได้ 3 รูปแบบ โดยการคลิกไอคอนที่อยู่ในแถบเครื่องมือ Toolbar ดังนี้

Show Code View เป็นหน้าต่างที่ให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้าเว็บเพจที่ กำลังทำงาน
Show Code and Design View เป็นหน้าต่างที่แสดงทั้งโค้ด HTML และหน้าเว็บเพจที่กำลังทำงาน
Show Design View ให้แสดงแต่หน้าเว็บเพจไม่ต้องแสดงโค้ด HTML
หน้าจอการแสดงผล

Show Code View


Show Code and Design View


Show Design View

อ้างอิง :  Zone-IT โซนไอที : สังคมดีๆบนโลกออนไลน์ . “การติดตั้ง Adobe Dreamweaver CS3”. www.zone-it.com . 2550

ICT CENTER . “เทคนิคการสร้าง และออกแบบ Web site ด้วย Adobe Dreamweaver CS3”. aster.spu.ac.th .