การสร้างเทมเพลต

1
1230

เทมเพลต คืออะไร ?

          เทมเพลตใน Dreamweaver จะช่วยอำนวนความสะดวกในการสร้าง และการพัฒนาเว็บเพจโดยจะกำหนดส่วนที่คงที่ในแต่ละหน้าของเว็บเพจ โดยที่เราจะแก้ไขเฉพาะเนื้อหาของเพจที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นการสร้างเทมเพลตจากหน้าเว็บที่ออกแบบไว้แล้ว

1. เลือกคำสั่ง File > Save as Template เพื่อ save file หน้าเว็บเพจที่เราได้ออกแบบไว้เป็นไฟล์เทมเพลต

2. ตั้งชื่อไฟล์เทมเพลตในหน้าต่าง Save as Template แล้ว click ปุ่ม Save

3. เมื่อเปิดดูหน้าต่าง Template (เปิดหน้าต่างนี้ได้โดยเลือก Windows > Template) จะแสดงไฟล์เทมเพลตที่เราสร้างเกิดขึ้น
เลือกคำสั่ง File > Save as Template เพื่อ save file หน้าเว็บเพจที่เราได้ออกแบบไว้เป็นไฟล์เทมเพลต

อ้างอิง : ICT CENTER . “เทคนิคการสร้าง และออกแบบ Web site ด้วย Adobe Dreamweaver CS3”. http://aster.spu.ac.th/file/user/66/66/upload/doc_train/dreamweverCS3.pdf .

Comments are closed.