รู้จักโปรแกรม FTP

1
1980

          FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol เป็น Protocol ที่ใช้ ในการส่งไฟล์ เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดย ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูกไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) หรือใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล จากเครื่องแม่ข่าย มาไว้ที่เครื่องลูก โปรแกรม FTP เช่น FileZilla, WS_FTP เป็นต้นการใช้โปรแกรม FileZilla อัพข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นโฮสติ้ง

          โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรม FTP Client คือโปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูลไปยัง FTP Server ซึ่ง FileZilla เป็นโปรแกรม Open Source ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถสูงมาก เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ http://filezilla-project.org

          เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วเราต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยัง FTP Server ก่อน โดยให้คลิกที่ แฟ้ม > จัดการที่อยู่… หรือคลิกตามรูปด้านล่าง


โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการกำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยัง FTP Server ให้คลิกที่ สร้างที่ตั้งใหม่

ให้เรากำหนดชื่อการเชื่อมต่อตรง ที่ตั้งใหม่ หรือไว้เหมือนเดิมก็ได้ แล้วให้เรากำหนดค่าดังต่อไปนี้

– โฮสต์ ใส่ตำแหน่งของ FTP Server เช่น ftp.yourhost.com

– พอร์ต ใส่พอร์ตของ FTP Sever โดยมาตรฐานจะเป็น 21 หรือเว้นว่างไว้ก็ได้

– ชนิดเซอร์เวอร์ กำหนดเป็น FTP – File Transfer Protocol

– Logon type กำหนดเป็น ปรกติ

– ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ FTP Server

– รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน

– คอมเมนต์ ไว้สำหรับบันทึก หรือหมายเหตุ ปรกติไม่ต้องใส่

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม เชื่อมต่อ โปรแกรมก็จะทำการเชื่อมต่อไปยัง FTP Server หากการกำหนดค่าถูกต้องก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยสังเกตจากส่วนขวามือจะมีรายการโฟลเดอร์ที่อยู่บน FTP Server แสดงขึ้นมา


หน้าจอโปรแกรมจะมีสองส่วนหลัก คือส่วนซ้ายมือเป็นส่วนที่แสดงไฟล์ และโฟลเดอร์ภายในเครื่องของเราเอง ส่วนทางด้านขวามือจะแสดงไฟล์ และโฟลเดอร์ที่อยู่บน FTP Server

การส่งไฟล์ หรือโฟลเดอร์ขึ้นไปบน FTP Server ให้เราคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะส่งไฟล์ หรือโฟลเดอร์ไปไว้บน FTP Server ซึ่งอยู่ในส่วนขวามือ ต่อไปเรามาเลือกหาไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ส่วนซ้ายมือที่ต้องการส่งไป จากนั้นให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือกเมนู อัพโหลด โปรแกรมก็จะทำการส่งไฟล์ที่เราเลือกจากทางด้านซ้ายมือขึ้นไปบน FTP Server รอจนโปรแกรมส่งข้อมูลเสร็จ เราก็จะเห็นข้อมูลที่เราส่งไปอยู่บน FTP Server แล้ว

การดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์จากบน FTP Server มาไว้ในเครื่อง ให้เราคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไฟล์ หรือโฟลเดอร์มาไว้ในเครื่องของเราที่อยู่ในส่วนซ้ายมือ ต่อไปเราไปเลือกตำแหน่งของไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลดมาจาก FTP Server ซึ่งอยู่ในส่วนขวามือ จากนั้นให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ แล้วเลือกเมนู ดาวน์โหลด โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่เราเลือกจากทางด้านขวามือมาไว้ในเครื่องของเรา รอจนโปรแกรมรับข้อมูลเสร็จ เราก็จะเห็นข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ในเครื่องของเราแล้วการเปลี่ยนโหมดไฟล์

ไฟล์ที่เราเก็บไว้บน FTP Server ถ้า Server เป็นระบบ Unix Linux จะมีการกำหนดสิทธิ์ในแบบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยจะมีกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ทั่วไป(Public) ผู้ใช้กลุ่มเดียวกัน(Group) และเจ้าของไฟล์(Owner) โดยทั่วไปจะกำหนดเป็น 644 คือเจ้าของไฟล์สามารถอ่านเขียนได้ ส่วนคนอื่นอ่านได้อย่างเดียว

การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ แล้วเลือกเมนู File Permissions… แล้วเลือกกำหนดสิทธิ์ตามต้องการ หากต้องการให้การกำหนดมีผลกับไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในด้วยให้คลิกที่ Recurse into subdirectories แล้วก็จะมีตัวเลือกย่อยอีก 3 แบบ คือ ยอมทุกไฟล์และไดเร็กทอรี เป็นการกำหนดให้มีผลทั้งหมดทั้งไฟล์ และไดเร็กทอรีที่อยู่ภายใน, Apply to files only เป็นการกำหนดให้มีผลเฉพาะไฟล์ที่อยู่ภายในเท่านั้น, Apply to directories only เป็นการกำหนดให้มีผลเฉพาะโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในเท่านั้น

นอกจากนี้การสร้างไฟลเดอร์ ลบ เปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือโฟลเดอร์ จะใช้เมนูจากการคลิกเมาส์ปุ่มขวา

คำสั่งเพิ่มไฟล์ในคิวงาน จะเป็นการเพิ่มไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไว้ในคิวงาน แต่ยังไม่ทำงานจนกว่าเราจะไปคลิกขวาในคิวงานแล้วสั่งให้เริ่มทำงานครับ

Comments are closed.