เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

1
1634

การเตรียมการก่อนสร้างเว็บไซต์

          ก่อนดำเนินการสร้างเว็บเพจ ขั้นแรกควรกำหนดให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Folder เดียวกัน เพื่อง่ายต่อค้นหาและจัดเก็บ ตัวอย่างเช่นทำเว็บเพจของหน่วยงานก่อนอื่นเราควรสร้าง Folder ชื่อของหน่วยงานก่อน(ควรเป็นภาษาอังกฤษ)  แล้วใน Folder หน่วยงานค่อยสร้าง Folder ย่อยอีกที อาจประกอบด้วยหลาย Folder ย่อย เพื่อใช้สำหรับแยกเก็บไฟล์ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ HTML และ ไฟล์ Multimedia ต่างๆ

          แสดงการสร้าง Folder และ Folder ย่อยเพื่อใช้เก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ จากตัวอย่าง จะทำการสร้าง Folder ต่าง ๆ ดังนี้

          การกำหนดโครงสร้างของเว็บที่ดี จะช่วยทำให้สามารถจัดการกับระบบต่างๆ ในเว็บได้ง่าย สามารถเรียกไฟล์เพื่อนำมาแก้ไขได้ในภายหลัง และยังทำให้ก่อความเป็นหมวดหมู่ภายในเนื้อหาเว็บไซต์ของเราอีกด้วยวิธีการสร้างโฟลเดอร์โดยใช้ Panel Group

1. คลิกขวาที่ไซต์ในพาเนลไฟล์จะได้เมนูลัด และเลือกคำสั่ง  New Folder


2. จะปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ Untitled  ให้พิมพ์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่  เช่น  Images


3. สร้างโฟลเดอร์ต่าง ๆ  ตามที่ต้องการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

          หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด Site Manager ให้กับเอกสาร โดยมีหลักการสร้างดังนี้
1. เลือก เมนู Site > เลือกคำสั่ง New Site
2. เลือกแท็บ Advanced
หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด Site Manager ให้กับเอกสาร โดยมีหลักการสร้างดังนี้ เลือก เมนู Site > เลือกคำสั่ง New Site

โดยมีช่องว่างให้กำหนดรายละเอียดดังนี้
•    Site name กรอกชื่อเว็บไซต์ของเราลงไป
•    Local root folder กำหนดพื้นที่จะสร้างเว็บไซต์
•    Default image folder กำหนดพื้นที่ใส่ภาพเว็บไซต์
หลังจากนั้นก็กด OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์วิธีการสร้างไฟล์งานเพิ่มเติมโดยใช้ Panel Group

ส่วนการสร้างไฟล์งานให้เลือกคำสั่ง  New File จะได้ไฟล์งานชื่อ Untitled ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ เช่น index.htmlการแก้ไขไฟล์และโฟลเดอร์ให้คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้อง การ  แล้วเลือกคำสั่ง  Edit จะมีคำสั่งย่อยให้เลือก เช่น Copy Delete ฯลฯ


เมื่อสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ต่าง ๆ ในไซต์งานของเราครบแล้ว  ถ้าเปิดดูโฟลเดอร์จะพบรายการที่ได้สร้างไว้การกำหนดรายละเอียดของเว็บเพจ

          ก่อนเริ่มกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้หน้าเว็บ เราควรเริ่มโดยการกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บเพจเบื้องต้นโดยสามารถเข้าไป “กำหนดรายละเอียดของเว็บเพจ” ได้ที่ Modify > Page properties

เราก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้ตามต้องการ แล้วกด Apply เพื่อแสดงตัวอย่างกด OK เพื่อต้องการยืนยันในค่าที่ปรับแต่งไปการสร้างตาราง

          การใช้ตารางเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก ที่ต้องมีการเรียงลำดับ เปรียบเทียบ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของตารางก่อน

ขั้นตอนการสร้างตารางสามารถทำได้โดยคลิ๊กที่รูป  ที่แถบ Object แล้วกำหนดค่าต่างๆ

Rows > จำนวนแถวที่ต้องการ

Column > จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ

Width > ความกว้างของตาราง

Border > ความหนาของขอบตาราง

Cell Padding >ระยะระหว่างข้อความกับขอบตาราง

Cell Spacing > ระยะระหว่างแต่ละเซลล์ในตาราง

เมื่อกำหนดข้อมูลเสร็จแล้ว Click ปุ่ม OK จะได้ข้อมูลตารางตามที่กำหนด

อ้างอิง :

1. จีระพงษ์  โพพันธุ์ . “หน่วยที่ 2 ทำความรู้จักกับ Macromedia Dreamweaver”. www.glongchalk.com . 2554
2. ICT CENTER . “เทคนิคการสร้าง และออกแบบ Web site ด้วย Adobe Dreamweaver CS3”. aster.spu.ac.th.pdf .

Comments are closed.