อัพเว็บไซต์ขึ้นสู่โลกออนไลน์

2
1049

อัพเว็บไซต์ขึ้นสู่โลกออนไลน์

          การสร้างเว็บไซต์เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องอัพโหลด (Upload) ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดยนำไปฝากหรือเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน ขณะที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อยู่นั้น ผู้ดูแลหรือเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา การจัดการเว็บไซต์มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ
•    จดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name)
•    จัดหาพื้นที่ฝากเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์
•    อัพโหลดไฟล์เข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name)

          โดเมนเนม (Domain Name) หรือที่เข้าใจกันคือ ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกของ อินเตอร์เน็ตโดยโดเมนเนมที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น และควรตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ตลอดจนใช้คำง่าย ๆ ให้จำได้ เช่น Sanook.com, Bangkok.com, HostCz.com เป็นต้น

          ปัจจุบัน มีโดเมนเนมทั่วโลกมากกว่า 400 ล้านชื่อ ผู้ขอจดทะเบียนใหม่จะต้องตรวจสอบว่าโดเมนเนมที่ตั้งไว้นั้นซ้ำกับคนอื่นหรือ ไม่ โดยติดต่อผ่านผู้ให้บริการจดทะเบียนโดยเข้าไปค้นหาได้จาก google.com โดยพิมพ์คำว่า จดทะเบียนโดเมนเนม ก็จะพบรายชื่อผู้ให้บริการจำนวนมาก

          การตรวจสอบรายชื่อโดเมนเนม หลัง จากเลือกชื่อโดเมนเนมได้แล้ว (ควรเตรียมไว้หลาย ๆ ชื่อ) จะต้องตรวจสอบกับผู้รับจดทะเบียนว่า โดเมนเนมนั้นมีใช้แล้วหรือไม่ ถ้ามีผู้จดแล้วจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ถ้าโดเมนเนมนั้นยังว่างอยู่ จะมีข้อความบอกให้ลงทะเบียนได้ สามารถกรอกรายละเอียดและส่งกลับไปลงทะเบียนได้ทันทีพื้นที่ฝากเว็บไซต์ (Web Hosting)

          หลังจากได้จดโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องจัดหาพื้นที่อินเตอร์เน็ต หรือ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตจะจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มี ประสิทธิภาพสูงไว้แบ่งให้บุคคลอื่นเช่า โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายปี หรือแบบอื่น ๆ ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งของไทยก็มีจำนวนมาก เช่น Thaisite.net, Siaminterhost.com, Pora.com, NetDesignhost.com, ThaiEasyHost.com, hostinglotus.com ฯลฯ
          ผู้ให้บริการพื้นที่โฮสติ้งจะคิดค่าบริการเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และคุณสมบัติด้านซอฟต์ว์ที่ให้บริการทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ถ้าพื้นที่มาก เช่น 200 Mb. 500 Mb. 1 Gb. และ 2 Gb. ค่าบริการก็จะต้องสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เริ่มต้นมีเว็บไซต์ของต้นเอง สามารถขอพื้นที่โฮสต์ฟรี ซึ่งมีอยู่มากมายวิธีพิจารณาเว็บเซิร์ฟเวอร์หลัก ๆ ดังนี้

พื้นที่เก็บข้อมูล , ระบบรักษาความปลอดภัย , คุณสมบัติด้านโปรแกรมเสริม , คุณสมบัติด้านอีเมล์

อ้างอิง : ICT CENTER . “เทคนิคการสร้าง และออกแบบ Web site ด้วย Adobe Dreamweaver CS3”. http://aster.spu.ac.th/file/user/66/66/upload/doc_train/dreamweverCS3.pdf .

Comments are closed.