การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C

          การเขียนคำสั่งในภาษาซี จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ดังนี้ 1. คำสั่งในภาษาซี จะต้องเขียนด้วยตัวอักษรเล็ก เช่น printf(); 2. ทุกคำสั่งต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ; 3. สามารถเขียนคำสั่งภาษาซีได้อย่างอิสระ เนื่องจากภาษาซี ไม่ได้จำกัดรูปแบบการเขียนคำสั่งที่ตายตัว ดังนั้นเราอาจจะเขียนคำสั่งติดกันไปเรื่อยๆ โดยไม่เว้นบรรทัดก็ได้ แต่เพื่อให้โปรแกรมที่เราเขียนอ่านง่าย และง่ายต่อการแก้ไข ควรจะเขียนคำสั่งทีละบรรทัด คำบรรยายแทรก (Comment)

ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม

โครงสร้างของภาษาซี                 ภาษาซีเป็นภาษาที่มีโครงสร้างในการเขียนโปรแกรมที่ชัดเจน ซึ่งมีรูปแบบของโครงสร้างโปรแกรม ดังนี้           1.  ส่วนหัวของโปรแกรม หรือที่เรียกว่า เฮดเดอร์ไฟล์ (Header File) เป็นการเรียกใช้เฮดเดอร์ไฟล์เข้ามาร่วมใช้งานภายในโปรแกรม โดยไฟล์เฮดเดอร์เป็นไฟล์ที่ใช้ในการรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่สามารถเรียกใช้ได้ เช่น stdio.h  เป็นไฟล์เฮดเดอร์ที่รวบรวมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นมาตรฐานทางด้านการรับข้อมูล (Input)  และแสดงผลข้อมูล (Output)           2.  ส่วนฟังก์ชั่น ในที่นี้ ฟังก์ชั่นที่กำหนดขึ้นมาชื่อฟังก์ชั่น  main() ...

ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษา C

เริ่มเขียนโปรแกรมภาษาซี           สำหรับโปรแกรมที่จะได้เรียนในวันนี้ เป็นการทดลองเขียนอย่างง่าย เพื่อแสดงข้อความว่า “Hello World” ขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Dev C++ ขึ้นมา 2....

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี การสร้างโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ขึ้นมาโปรแกรมหนึ่ง ในภาษาซีมีขั้นตอนดังนี้                1. สร้างตัวโปรแกรมที่เป็นตัวอักษรหรือเรียกว่า ซอร์สไฟล์ (Source file) โดยมีนามสกุลเป็น .c  หรือ .cpp ขึ้นมาก่อน โดยใช้โปรแกรมที่สามารถเขียนไฟล์ที่เก็บอักขระใดๆ ได้ อักษรหรืออักขระใดๆ นั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบของการโปรแกรมภาษา               2. คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี (C Compiler) จะทำการแปลงซอร์สไฟล์ จากอักขระใดๆ ให้เป็นรหัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ และเก็บไว้ในอีกไฟล์หนึ่งเรียกว่า ไฟล์วัตถุประสงค์ (Object file) ที่มีนามสกุล...

รู้จักภาษา C

ภาษาคอมพิวเตอร์           ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งาน ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม           ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล(compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง