คอมพิวเตอร์สามมิติ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ

Google SketchUp โปรแกรมออกแบบ สร้างโมเดล 3 มิติ โดยโปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google 3DTin เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างแบบจำลอง รูปร่าง 3 มิติ ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้งานสามารถวาดแบบได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์

ความหมายและหลักการออกแบบ

สามมิติ           สามมิติคือการแสดงวัตถุหรือชิ้นงานให้เห็นความกว้าง ความสูง และความลึก ซึ่งแตกต่างจากสองมิติคือ สองมิติมีแค่ความกว้าง และความสูงเท่านั้น ทำให้สามารถนำเสนอวัตถุ หรือชิ้นงานนั้นๆ ให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์สามมิติ           การสร้างโมเดลจำลองตามจินตนาการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โมเดลที่สร้างขึ้นมีความกว้าง ความสูง และความลึก สามารถมองเห็นได้รอบด้าน