หน้าแรก มุมดาวน์โหลด

มุมดาวน์โหลด

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการใช้สื่อ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

แจกฟรีกันอีกแล้ว คุณครูท่านใดที่สร้างสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดรายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ไปใช้กันได้เลย ไฟล์ที่เราแจกเป็นไฟล์ word แก้ไขได้ง่าย ดาวน์โหลด

แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกกันอีกแล้ว แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ไฟล์ Word แก้ไขได้ง่าย พร้อมแล้วดาวน์โหลดได้เลย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการเข้าอบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. นับชั่วโมง ว21 ได้ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) คลิกเพื่อเข้ารับการอบรม คุณครูท่านใดอบรมเสร็จแล้ว สามารถดาวน์โหลด...

แบ่งปัน ป้ายประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ป้ายประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ มีทั้งไฟล์ .PSD และ ไฟล์ .PPT แก้ไขง่าย ดาวน์โหลดไปปรับใช้กันได้เลยจ้า คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายงานการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 2 ( Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python

รายงานการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 2 ( Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้ง่าย พร้อมปกสวยๆ ไฟล์ Adobe Photoshop แก้ไขได้ง่าย พร้อมแล้วดาวน์โหลดกันเลย

ดาวน์โหลดฟรี รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

แจกกันอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขง่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ สนองหลายตัวชี้วัดใน ว21

ดาวน์โหลดฟรี บันทึกข้อความขออนุญาตใช้หลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน ตอบสนองหลายตัวชี้วัดของการประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดฟรี ภาพการ์ตูน ครู และ นักเรียน น่าๆ ใช้งานได้ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์

วันนี้ครูไอทีขอนำเสนอแหล่งดาวน์โหลดภาพการ์ตูนน่ารักๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีๆ ไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่มีลายน้ำ สายงานออกแบบกราฟิกสามารภนำไปใช้ได้เลย โดยภาพการ์ตูนน่ารักๆ เป็นผลงานของแฟนเพจ : Kru Prem ครูเปรม พร้อมแล้วไปดาวน์โหลดกันได้เลย คลิกเพื่อไปดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดฟรี แบบรายงานผลการอบรม เพศวิถีศึกษา

แจกกันอีกแล้ว ไฟล์รายงานผลการอบรม "เพศวิถีศึกษา" ประกอบไปด้วย ปก บันทึกข้อความ ไฟล์รายงาน และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมแล้วเลือกดาวน์โหลดกันได้เลย ปก บันทึกข้อความ ไฟล์รายงาน

ฟรี เทมเพลต Google Slides และ PowerPoint โดย slidesgo.com

วันนี้ครูไอทีขอนำเสนอเว็บไซต์หนึ่งที่ดีและน่าใช้ นั่นคือเว็บไซต์ slidesgo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่แจกเทมเพลตของโปรแกรมนำเสนอข้อมูลชื่อดังอย่าง Google Slides และ Microsoft PowerPoint โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เข้าสู่เว็บไซต์ slidesgo.com