หน้าแรก มุมดาวน์โหลด

มุมดาวน์โหลด

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

ดาวน์โหลดฟรี..!! วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ฉลองวันหยุด วันนี้ครูไอทีนำวิจัยในชั้นเรียนฉบับเต็ม (วิจัย 5 บท) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บทรายวิชาเก่า แต่สามารถดัดแปลงเป็นรายวิชาต่างๆ ได้ สามารถนำไปใช้ได้ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระ เพราะครูทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ พร้อมแล้ว คลิกดาวน์โหลดด้านล่างได้เลย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์ Excel แก้ไขง่าย

แจกกันอีกแล้ว ไฟล์แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทำเป็นไฟล์โปรแกรม Excel แก้ไขง่าย แยกส่วนกรอกข้อมูล และส่วนสรุปชัดเจน ตรงประเด็น ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณครู ดาวน์โหลด.. คลิก!!

รายงานการอบรม Scratch – C4T Plus

คุณครูท่านใดที่อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) ของ สสวท. ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน วันนี้ทีมงานครูไอทีมีตัวอย่างรายงานการอบรม และปกส่วนๆ มาฝาก ดาวน์โหลดรายงานการอบรม ดาวน์โหลดปกรายงาน

ดาวน์โหลด!! คู่มือหลักสูตรอาเซียน-ASEAN Curriculum Sourcebook

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) แบบแปลภาษาไทย สามารถนำไปใช้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลย ดาวน์โหลด.. คลิก

รายงานการอบรม Python – C4T PLUS

คุณครูท่านใดที่อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus-Python) ของ สสวท. ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน วันนี้ทีมงานครูไอทีมีตัวอย่างรายงานการอบรม และปกส่วนๆ มาฝาก ดาวน์โหลดรายงานการอบรม ดาวน์โหลดปกรายงาน

ไฟล์ EXCEL แก้ไขได้ สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

เป็นไฟล์ Excel ที่ใช้สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สามารถแก้ไขได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด.. แบบสรุปประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน

ดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรี!!! แบบฟอร์มการประเมินการสอนของครู และแบบสรุปการประเมิน คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด!!… ฟรี แบบประเมินสื่อการสอน ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกกันอีกแล้ว วันนี้ครูไอทีนำ "แบบประเมินสื่อการสอน" มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปปรับใช้กันครับ พร้อมแล้ว คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดได้เลย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และ การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และ การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แจกฟรี!!!! แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไฟล์ .PSD แก้ไขได้ง่าย

แจกกันอีกแล้ว ครั้งนี้เราแจก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นไฟล์ที่ใช้เปิดกับโปรแกรม Adobe Photoshop (.PSD) สามารถแก้ไขได้ง่าย พร้อมแล้วไปดาวน์โหลดกันเลย คลิกเพื่อดาวนน์โหลด