หน้าแรก การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ด IPST-WiFi ด้วย microBlock IDE

การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ด IPST-WiFi ด้วย microBlock IDE

เขียนโปรแกรมคำสั่งทำซ้ำและโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ใช้คำสั่งทำซ้ำ และโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขต่างๆ โดยบอร์ด IPST-WiFi จะมีสวิตช์ที่ชื่อ SW1 ที่ต่อเข้ากับขาพอร์ต 0 ซึ่งการเขียนโปรแกรมควบคุมขาพอร์ต 0 ทำงานแบบอินพุต (input) ดิจิทัลธรรมดาได้ แต่บล็อกคำสั่ง SW1 ของ microBlock IDE จะทำงานแบบบลูลีน คือเมื่อกดสวิตช์จะให้ผลการทำงานแบบเป็นจริง หรือ TRUE และเมื่อปล่อยสวิตช์จะให้ผลการทำงานเป็นเท็จ หรือ FALSE

เขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟ LED

บอร์ด IPST-WiFi มีไฟ RGB ติดตั้งอยู่ในบอร์ด โดยมีตำแหน่งอยู่เหนือจอแสดงผล OLED ไฟ LED มีจำนวน 3 หลอด โดยนับจากในสุดเป็นหลอดที่ 0 ตรงกลางคือหลอดที่ 1 และนอกสุด(ซ้ายมือ) คือหลอดที่ 2 โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไฟ LED ทั้ง 3 หลอดนี้ชุดคำสั่งจะอยู่ในหมวดหมู่ Output ในส่วนของ SLED

พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์

อะไรคือ IPST-WiFi คือชุดทดลองควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน (Micro Python) ในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาการคำนวณ ที่สอดคล้องและส่งต่อไปยังการพัฒนาอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ส่วนประกอบของ IPST-WiFi