หน้าแรก มุมข่าว

มุมข่าว

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

เติมเต็มการสอนแบบ Online ด้วย PowerPoint รายวิชาภาษาไทย

อักษรเจริญทัศน์ อจท. แจกฟรีไฟล์นำเสนอสื่อการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปลุกพลังการเรียนรู้วรรณคดีไทย ด้วยภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายน่าฟัง ช่วยครูสอนสนุก เรียนรู้สะดวกทุกที่ไม่มีสะดุด ผู้เรียนสนุก เข้าใจเนื้อหาได้เร็ว ด้วยภาพเคลื่อนไหวจากคลิปใน PowerPointสร้างจินตนาการ เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมตามวัยเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนขณะเรียนออนไลน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างทักษะการนำเสนอ ช่วยครูออกแบบกิจกรรมการสอนออนไลน์ เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ ให้ผู้เรียนรักวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

รวม 7 หลักสูตรอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในยุคนี้ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันสุดๆ โดยจะเริ่มอบรมในวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 นี้ คุณครูท่านไหนมีเวลาลงทะเบียนได้เลย อ.ธัญวดี เรื่อง รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 4 สายงาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) และสายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่นี้...

6 คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เราทุกคนควรเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรียนวนไปกันได้เลยกับ 6 คอร์สต้องเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำคัญ! เรียนจบ วัดผลเสร็จมีใบเซอร์ให้ด้วยนะ ลงทะเบียนเรียนได้เลย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเทคนิคการจัดการความเครียดจิตวิทยากับชีวิตประจำวันจิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่งการรู้เท่าทันสื่อไอทีเพื่อการศึกษา

10 คอร์สเรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีใบประกาศ

“เมื่อการเรียนรู้..ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน” วันนี้ครูไอทีขอแนะนำคอร์สเรียน 10 คอร์ส จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจบแล้วมีใบประกาศให้ พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน (Fundamentals of Branding)เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning)เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน (IT...

สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยมีตารางการอบรม ดังนี้

โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 เรียนฟรี จบแล้วบรรจุโรงเรียนใกล้บ้าน

วัตถุประสงค์ ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่าง ไกลจํานวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงาน ที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทางปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป้าหมายของโครงการครูรักษ์ถิ่น

ทำความรู้จัก DC1-DC7 ที่สพฐ. จะพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) ของครู

เมื่อคราวที่ สพฐ. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการพูดถึง การกำหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งร่างออกมาได้เป็น 3 ระดับ คือ– สมรรถนะดิจิทัลระดับขั้นพื้นฐาน จะมี 3 ขั้น DC1 DC2 DC3– สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง 2 ขั้น DC4...

เตือนภัย.. อย่าเปิดไฟล์แนบ PDF ในอีเมลเสี่ยงเจอมัลแวร์

ช่วงนี้คุณครูหลายๆ ท่านยังคงต้องติดตามงานของนักเรียนเพื่อสรุปผลการเรียนอยู่เป็นแน่ และหนึ่งในวิธีการรับงานจากนักเรียนคงจะให้นักเรียนส่งมาทางอีเมล ซึ่งบางครั้งนักเรียนไม่ได้ใช้อีเมลของโรงเรียน แล้วส่งมาให้ครู วันนี้ครูไอทีเลยจะมาขอเตือนพี่น้องครูด้วยกันว่าให้ดูดีๆ ว่าใครเป็นผู้ส่งมา อย่าหลงเชื่ออีเมลแปลกปลอมกันนะ เพราะตอนนี้มีมัลแวร์รูปแบบใหม่ เป็นไฟล์ PDF ที่แฝงไวรัสแนบมาในอีเมล พร้อมกับข้อความหลอกให้เปิดอ่าน โชคดีที่แอดมินเฉลี่ยวใจไม่กดติดตั้ง เพราะอีเมลที่ได้รับแนบไฟล์ PDF มา ถ้าจะเปิดอ่านก็เปิดได้เลย แต่อีเมลฉบับนี้แปลก ให้แอดมินกดติดตั้งโปรแกรมก่อน แอดมินจึงรอดมาได้ แนะนำโปรแกรมกำจัดไวรัสฟรี...