การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver)

0
5093

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
บทที่ 1 คำจำกัดความพื้นฐาน
บทที่ 2 การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์
บทที่ 3 ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์
บทที่ 4 ข้อแนะนำในการเลือก Domain name
บทที่ 5 สีกับการสร้างเว็บไซต์


หน่วยที่ 2 รู้จักภาษา HTML
บทที่ 6 รู้จักโปรแกรม Dreamweaver
บทที่ 7 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Dreamweaver


หน่วยที่ 3 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
บทที่ 8 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
บทที่ 9 จัดการข้อมูลในโปรแกรม Dreamweaver
บทที่ 10 การสร้างเทมเพลต
บทที่ 11 อัพเว็บไซต์ขึ้นสู่โลกออนไลน์
บทที่ 12 รู้จักโปรแกรม FTP


หน่วยที่ 4 สร้างเว็บไซต์
บทที่ 13 โครงสร้างและส่วนประกอบ
บทที่ 14 สร้างปุ่มลิงค์


หน่วยที่ 5 เผยแพร่สู่โลกออนไลน์
บทที่ 15 การอ้างอิงข้อมูล