การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver)

0
6033

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
1. คำจำกัดความพื้นฐาน
2. การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์
3. ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์
4. ข้อแนะนำในการเลือก Domain name
5. สีกับการสร้างเว็บไซต์


หน่วยที่ 2 รู้จักภาษา HTML
6. รู้จักโปรแกรม Dreamweaver
7. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Dreamweaver


หน่วยที่ 3 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
8. เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
9. จัดการข้อมูลในโปรแกรม Dreamweaver
10. การสร้างเทมเพลต
11. อัพเว็บไซต์ขึ้นสู่โลกออนไลน์
12. รู้จักโปรแกรม FTP


หน่วยที่ 4 สร้างเว็บไซต์
13. โครงสร้างและส่วนประกอบ
14. สร้างปุ่มลิงค์


หน่วยที่ 5 เผยแพร่สู่โลกออนไลน์
15. การอ้างอิงข้อมูล