คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop)

1
6226

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก
บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Photoshop
บทที่ 2 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน


หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ
บทที่ 3 การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน
บทที่ 4 การปรับแต่งรูปทรงของภาพ
บทที่ 5 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ


หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ Photoshop
บทที่ 6 เรียนรู้การทำงานของเลเยอร์ (Layer)
บทที่ 7 เรียนรู้การรีทัชภาพและเครื่องมือสำหรับรีทัช
บทที่ 8 ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์
บทที่ 9 การวาดภาพ


หน่วยที่ 4 Workshop
บทที่ 10 สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบแสงพระอาทิตย์
บทที่ 11 สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบตาข่าย
บทที่ 12 สร้างตัวอักษรสีรุ้ง
บทที่ 13 แต่งภาพธรรมดาให้มีกรอบรูปเล็กๆ
บทที่ 14 สร้างชิ้นงาน