คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop)

1
7573

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก
1. เริ่มต้นกับ Photoshop
2. การใช้เครื่องมือพื้นฐาน


หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ
3. การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน
4. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ
5. การสร้างข้อความตกแต่งภาพ


หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ Photoshop
6. เรียนรู้การทำงานของเลเยอร์ (Layer)
7. เรียนรู้การรีทัชภาพและเครื่องมือสำหรับรีทัช
8. ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์
9. การวาดภาพ


หน่วยที่ 4 Workshop
10. สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบแสงพระอาทิตย์
11. สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบตาข่าย
12. สร้างตัวอักษรสีรุ้ง
13. แต่งภาพธรรมดาให้มีกรอบรูปเล็กๆ
14. สร้างชิ้นงาน