คอมพิวเตอร์กราฟิก (Canva)

2
643

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก
1. พื้นฐานงานกราฟิก
2. การสมัครใช้งาน Canva
3. รู้จักเครื่องมือ และการใช้งาน Canva เบื้องต้น


หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ
4. การแทรกรูปภาพ ตกแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน
5. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ
6. การสร้างข้อความ


หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ Canva
7. เรียนรู้การทำงานของ Layer

2 ความคิดเห็น

Comments are closed.