การตัดต่อภาพยนต์ (Corel VideoStudio)

0
5528

หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับภาพ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
3. ภาพ และการถ่ายภาพเบื้องต้น
4. องค์ประกอบของการถ่ายภาพ
5. การเขียนสตอรี่บอร์ด


หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น
6. Format Factory แปลงไฟล์สารพัดประโยชน์
7. การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
8. คำสั่งและเครื่องมือในการใช้งาน Corel VideoStudio Pro X9 เบื้องต้น


หน่วยที่ 3 เริ่มตัดต่อภาพยนต์
9. วางแผนการสร้างงาน
10. ถ่ายทำภาพยนต์
11. ตัดต่อภาพยนต์


หน่วยที่ 4 นำเสนองาน
12. นำเสนอภาพยนต์