การตัดต่อภาพยนต์ (Corel VideoStudio)

0
4628

หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับภาพ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอ
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
บทที่ 3 ภาพ และการถ่ายภาพเบื้องต้น
บทที่ 4 องค์ประกอบของการถ่ายภาพ
บทที่ 5 การเขียนสตอรี่บอร์ด


หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 6 Format Factory แปลงไฟล์สารพัดประโยชน์
บทที่ 7 การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 คำสั่งและเครื่องมือในการใช้งาน Corel VideoStudio Pro X9 เบื้องต้น


หน่วยที่ 3 เริ่มตัดต่อภาพยนต์
บทที่ 9 วางแผนการสร้างงาน
บทที่ 10 ถ่ายทำภาพยนต์
บทที่ 11 ตัดต่อภาพยนต์


หน่วยที่ 4 นำเสนองาน
บทที่ 12 นำเสนอภาพยนต์