คอมพิวเตอร์สามมิติ (SketchUp)

0
4768

หน่วยที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ความหมายและหลักการออกแบบ


หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ
3. เริ่มต้นกับ Google SketchUp
4. การใช้งาน Google SketchUp
5. กลุ่มเครื่องมือ Drawing และ Principal
6. กลุ่มเครื่องมือ Edit
7. กลุ่มเครื่องมือ Construction
8. การจัดการด้วย Layer
9. กลุ่มเครื่องมือ View และCamera
10. การใช้คำสั่ง Photo Match
11. การใช้คำสั่ง Styles
12. การใช้คำสั่ง Animation และ Printing


หน่วยที่ 3 ลงมือสร้างงาน
13. สร้างความคุ้นเคยกับ Google SketchUp


หน่วยที่ 4 นำเสนอชิ้นงาน 3 มิติ
14. นำเสนอชิ้นงาน