คอมพิวเตอร์สามมิติ (SketchUp)

0
3960

หน่วยที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 1 ความหมายและหลักการออกแบบ


หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ
บทที่ 3 เริ่มต้นกับ Google SketchUp
บทที่ 4 การใช้งาน Google SketchUp
บทที่ 5 กลุ่มเครื่องมือ Drawing และ Principal
บทที่ 6 กลุ่มเครื่องมือ Edit
บทที่ 7 กลุ่มเครื่องมือ Construction
บทที่ 8 การจัดการด้วย Layer
บทที่ 9 กลุ่มเครื่องมือ View และCamera
บทที่ 10 การใช้คำสั่ง Photo Match
บทที่ 11 การใช้คำสั่ง Styles
บทที่ 12 การใช้คำสั่ง Animation และ Printing


หน่วยที่ 3 ลงมือสร้างงาน
บทที่ 13 สร้างความคุ้นเคยกับ Google SketchUp


หน่วยที่ 4 นำเสนอชิ้นงาน 3 มิติ
บทที่ 14 นำเสนอชิ้นงาน