การใช้คำสั่ง Animation และ Printing

0
1114


การใช้คำสั่ง Animation

          การบันทึกมุมมองเก็บไว้เป็น Scenes เพื่อนำเสนองาน มีประโยชน์ในกรณีที่แบบจำลองมีมุมกล้องที่ต้องเรียกดูบ่อย ๆ ช่วยให้เราเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

          คำสั่ง Scenes สามารถเปิดได้โดยคลิกที่เมนู Window > Scenes

          การใช้งานคือเลือกมุมมองโดยใช้คำสั่ง orbit เมื่อได้มุมมองตามต้องการแล้ว คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Scenes เมื่อเราสร้างงานไปเรื่อย ๆ แล้วอยากกลับมามุมมองเดิม สามารถทำได้โดยดับเบิลคลิกที่ Scenes ที่สร้างไว้การใช้คำสั่ง Printing

          หลังจากสร้างงานแล้ว เราอาจต้องสั่งพิมพ์แบบจำลองออกมาใช้งาน ซึ่งก่อนที่จะสั่งพิมพ์นั้น จะต้องตั้งค่าการพิมพ์งานก่อน โดยคลิกที่เมนู File > Print Setup