กลุ่มเครื่องมือ Edit

1
1628

          กลุ่มเครื่องมือ Edit เป็นกลุ่มของชุดคำสั่งในการแก้ไข และปรับแต่งแบบจำลอง ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ที่เมนู View > Toolbars > Editอธิบายคำสั่ง

 Move: ย้าย หรือคัดลอกชิ้นส่วนต่างๆ บนแบบจำลอง

 Push/Pull: ดึงพื้นผิวขึ้นหรือลง หรือใช้เจาะพื้นผิว

 Rotate: หมุนพื้นผิว หรือหมุนชิ้นส่วนของวัตถุ

 Follow Me: ยืดขยายพื้นผิวไปตามแนวเส้นบนแบบจำลอง

 Scale: ย่อหรือขยายวัตถุ

 Offset: สร้างเส้นหรือผิวจากต้นแบบ เพื่อใช้เป็นเส้นภายในหรือภายนอกทดลองสร้างทีวี

1. สร้างส่วนของหลังจอทีวี ใช้คำสั่ง  สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า


2. ใช้คำสั่ง “2 Point Arc”  สร้างส่วนโค้งให้วัตถุ


3. เมื่อสร้างส่วนของเส้นโค้งแล้วใช้คำสั่ง  ลบส่วนเกิน


4. ใช้คำสั่ง ดึงวัตถุให้สูงขึ้น


5. ใช้คำสั่ง “Make Group” แล้วใช้คำสั่ง  ดันส่วนของวัตถุให้ถอยออกเพื่อใส่จอภาพ

6. สร้างส่วนของจอโดยใช้คำสั่ง  และดึงจอให้มีส่วนของความหนาโดยใช้คำสั่ง


7. ทำให้ด้านบนของจอภาพมีความลาดชัน โดยใช้คำสั่ง


8. ใช้คำสั่ง  ดันให้เหลี่ยมขอบจอหายไป


9. สร้างส่วนของจอภาพโดยใช้คำสั่ง  และดันขอจอให้เว้าลง


10. นำพื้นผิวมาใส่ในหน้าจอโดยใช้คำสั่ง  ก็จะได้ทีวีออกมาตามภาพกิจกรรม

ให้นักเรียนออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.