การจัดการด้วย Layer

1
1031

          การสร้างงานบางครั้งต้องมีความซับซ้อน ทำให้การเลือกส่วนประกอบทำได้ยาก ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยใช้คำสั่ง Make Group รวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน หรืออาจะจัดการด้วยเลเยอร์ หรือเราอาจใช้ทั้ง 2 คำสั่งร่วมกัน


การเรียกหน้าต่างเลเยอร์

1. คลิกที่เมนู Windows เลือก Layers

2. จะได้หน้าต่าง Layers ขึ้นมา มีรายละเอียดดังนี้

2.1 เครื่องหมายบวก + ใช้เพิ่มเลเยอร์

2.2 เครื่องหมายลบ – ใช้ลบเลเยอร์

2.3 ช่อง Visibble ติ๊กเพื่อปิดการมองเห็นหรือเปิดการมองเห็น

Comments are closed.