การใช้คำสั่ง Photo Match

1
1082

          Photo Match เป็นคำสั่งที่เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบจำลองจากภาพถ่าย หรือนำแบบจำลองที่สร้างในโปรแกรมไปวางบนภาพถ่าย เพื่อให้ผลงานโดยรวมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงการนำเข้ารูปภาพ

  1. คลิกที่เมนู File > Import…
  2. จะขึ้นหน้าต่าง Open ให้เราเลือกภาพตามต้องการ
  3. เมื่อเลือกแล้ว คลิกที่ปุ่ม Openการนำเข้า Photo Match

1. คลิกที่เมนู Camera > Match New Photo…

2. เลือกรูปภาพต้นแบบตามต้องการ

3. คลิกปุ่ม Open

4. เมื่อได้ภาพมาแล้ว ใช้กลุ่มเครื่องมือที่เรียนมาในบทที่ผ่านมาเพื่อสร้างแบบจำลอง

5. เมื่อสร้างแบบจำลองแล้วในบางเครื่องมือ Photo Match จะหายไป สามารถนำหลับมาได้โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อรูป ภาพที่เรานำเข้ามาก็จะกลับมาแสดง

Comments are closed.