การใช้คำสั่ง Styles

1
996

Styles เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการนำเสนองาน ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง และใช้งานง่าย ทำให้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างรูปแบบของตัวเองได้อีกด้วยใส่สไตล์ให้แบบจำลอง

1. คลิกที่เมนู Window > Style


2. เลือก Style ตามต้องการ


3. โดยในแต่ละ Style สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการการใส่ Watermark

1. ที่หน้าต่าง Style เราสามารถใส่ Watermark ได้โดยคลิกที่เมนู Edit > Watermark Settings


2. จะได้หน้าต่าง Choose Watermark ทำการเลือกรูปภาพตามต้องการ คลิกปุ่ม Open


3. ดำเนินการตั้งค่าต่างๆ ตามขั้นตอน จนเสร็จ

Comments are closed.