การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1
4448

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1. จอมอนิเตอร์ (Monitor) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำเสนอรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอ ออกมาให้ผู้ใช้ได้เห็น

2. ซีพียู (CPU) เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา ถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

3. แป้นพิมพ์ (Keyboard) คือ อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลประเภทตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

4. เมาส์ (Mouse) คือ อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลประเภทเลือกคำสั่งการเปิดและปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

การเปิดคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบปลั๊กไฟฟ้าหรือเปิดสวิทย์สำหรับไฟฟ้าที่มีระบบป้องกันอยู่
  2. เปิดเครื่องที่ปุ่ม Power ที่ตัว ซีพียู
  3. กดปุ่มเปิดหน้าจอมอนิเตอร์ โดยทั่วไปมักมีสัญลักษณ์

การปิดคอมพิวเตอร์