เริ่มต้นเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ code.org

1
3336

code.org เป็นเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้าน Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เป็นการให้โอกาสนักเรียนทุกคนทั่วโลกได้เรียน มีโปรแกรมให้เลือกเรียนมากมาย  และไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดในรูปแบบ Block Coding ซึ่งมีความเข้าใจง่ายกว่าการเขียนด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายๆ กับการต่อจิ๊กซอว์ มีสีสันสดใส ทำให้ไม่ต้องสับสนกับเรื่องไวยากรณ์ตัวภาษาคอมพิวเตอร์ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเมื่อผู้เรียนฝึกหัดเริ่มมรีความคุ้นชินกับโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมและเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ก็จะทำให้สามารถเปลี่ยนไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

ภาพตัวอย่างจากเว็บ code.org


ตัวอย่าง การใช้งานโปรแกรม code.org

  1. อ่านโจทย์ที่กำหนดมาให้
  2. เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
  3. กดปุ่ม    ส่ง    เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  

เมื่อตอบถูกจะแสดงหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา

เมื่อตอบผิดจะแสดงหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา


โปรแกรม code.org จะแบ่งออกเป็นคอร์ส ตามช่วงอายุ โดยแต่ละคอร์สจะมีบทเรียนย่อยๆ ออกไป ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง