การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org

1
7075

บทเรียนทั้งหมดของ Code.org ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้เรียนที่เริ่มเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และมีความพยายามในการผ่านด่านยากๆ จนสำเร็จ ในบทเรียนสุดท้ายของคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์เกมในแบบของตัวเอง หรือเรื่องราวที่สามารถแชร์ให้คนอื่นๆ ดูได้ 


หน้าแรก Code.org


เนื้อหาที่เรียนจะแบ่งออกเป็นคอร์ส ทั้งหมด 4 คอร์ส ตามช่ววงอายุ ดังนี้


ตัวอย่าง คุณช่วยฉันจับเจ้าหมูเกเรตัวนี้หน่อยได้ไหม?


การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

เป็นการนำคำสั่งมาทำงานซ้ำหลายๆ รอบ จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ เช่น การเขียนคำสั่งให้คนเดินไปข้างหน้า 5 ครั้ง


ตัวอย่าง เส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดที่จะพาฉันไปหาเจ้าหมูนั่น?


การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยปราศจากข้อผิดพลาดต่างๆ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์


ตัวอย่าง ญาญ่าต้องการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ผึ้งเก็บน้ำหวานจากดอกไม้จำนวน 2 ดอก