การลบและการการเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

1
1940

1. การลบไฟล์และโฟลเดอร์

          1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจะลบ

          2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกเลือกคำสั่ง Delete2. การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

          1.คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ

          2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกเลือกคำสั่ง Rename เปลี่ยนชื่อและกด Enter