วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

1
3400

ปัจจุบันเราทุกคนใช้อุปกรณ์สื่อสารและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น  ทำให้ข้อมูลของเราอยู่บนออนไลน์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัว อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ประวัติการศึกษา  เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ  เพื่อความปลอดภัยเราไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้


สถานการณ์ตัวอย่าง

คุณครูให้นักเรียนจัดทำป้ายชื่อ สำหรับการไปทัศนศึกษา โดยป้ายชื่อควรมีข้อมูลที่สามารถติดต่อได้เมื่อพลัดหลง แต่ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็น