การใช้งานอินเทอร์เน็ต

1
1152

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลก ในอินเทอร์เน็ตมีความรู้อยู่มากมายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ความรู้ในอินเทอร์เน็ตจะอยู่บนเว็บไซต์ (web site) ต่าง ๆ ที่อยู่เว็บไซต์ คือ ยูอาร์แอล (Universal Resource Locator : URL) หรือเว็บแอดเดรส (web address) เช่น https://www.kru-it.com

เว็บเบราว์เซอร์ เป็นโปรแกรมสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถแปลงภาษาของคอมพิวเตอร์ (HTML) ให้เป็นเว็บเพจที่มนุษย์สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้


ตัวอย่างเว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ส่วนประกอบเว็บบราวเซอร์ กูเกิล โครม (Google Chrome)

Comments are closed.