การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

1
564

กฎความปลอดภัย

 • ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน ชื่อเพื่อนหรือผู้ปกครอง
 • ไม่นัดแนะเพื่อพบปะกับบุคคลที่รู้จักทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่บอกผู้ปกครอง
 • ไม่ส่งรูปหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่รู้จักทางอินเตอร์เน็ต
 • ไม่ให้ความสนใจหรือตอบโต้กับคนที่ถ้อยคำหยาบคาย
 • ไม่โหลดสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเปิดเอกสารจากอีเมล์ของคนที่เราไม่รู้จัก
 • หากพบข้อความหรือรูปภาพรุนแรง ให้รีบแจ้งผู้ปกครองหรือคุณครู
 • เคารพในกฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้ปกครองและคุณครูในการใช้อินเตอร์เน็ต

จากสถานการณ์ข้างต้น ถ้ามีหน้าต่างลักษณะนี้ปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียน จะทำอย่างไร

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นส่วนตัว หมายถึง สิทธิที่เจ้าของสามารถที่ควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น

2. ความถูกต้อง หมายถึง ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3. ความเป็นเจ้าของ หมายถึง เป็นกรรมศิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้

4. การเข้าถึงข้อมูล หมายถึง การกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลับ


การป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

 • หมั่นตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และความใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
 • สังเกตขณะเปิดเครื่องว่ามีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ทำงานขึ้นมาพร้อมกับการเปิดเครื่องหรือไม่
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และมีการอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส และฐานข้อมูลไวรัสสม่ำเสมอ
 • ต้อง login เข้าใช้งานทุกครั้ง และเมื่อไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรล็อกหน้าจอให้อยู่ในสถานะที่ต้องใส่ค่า login ใช้งาน
 • ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสี่ยงภัย เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์การพนัน เว็บไซต์แบบไหล์ .exe เว็บไซต์ที่มี pop-up หลายเพจ

อ้างอิง

ห้องเรียนครูบาส “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย จากเว็บไซต์” https://sites.google.com/site/205it82/raywicha/bth-reiyn/kar-chi-thekhnoloyi-sarsnthes-xyang-plxdphay สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563

Comments are closed.