รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต

1
6950

บริการบนอินเทอร์เน็ต เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแบ่งปันความคิด ข้อมูล สารสนเทศ รวมถึงความรู้ โดยอาศัยเครื่องมือ เทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต มีดังนี้


1. จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Mail)

จดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า E-mail เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการได้รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละมุมโลกก็ตามนอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก

          รูปแบบชื่อ Email Address จะเป็น [email protected]

          1. yourname คือ ชื่อที่เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่ซ้ำกับของคนอื่น)

          2. เครื่องหมาย @ สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name

          3. gmail.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name


2. การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat)

เป็นบริการส่งข้อความให้กับคู่สนทนาการบริการส่งข้อความทันทีและแชทในปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถส่งไฟล์ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ และยังสามารถแสดงภาพในเวลาจริงของคู่สนทนาได้ ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีกล้องเว็บแคมติดตั้งอยู่ โปรแกรมแชท เช่น Messenger, Line


3. เครือข่ายใยแมงมุม World Wide Web (WWW)      

          เป็นการสื่อสารที่เติบโตเร็วที่สุดในอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลที่สำคัญคือง่ายต่อการใช้งานและสามารถนำเสนอข้อมูลกราฟิกได้ การใช้ World Wide Web เปรียบเสมือนการเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดโดยหนังสือที่มีให้อ่านจะสมบูรณ์มากกว่าหนังสือทั่วไป เพราะสามารถฟังเสียงและดูภาพเคลื่อนไหวประกอบได้ นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ด้วย ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือข้อมูลต่าง ๆ4. การโอนย้ายข้อมูล File Transfer Protocol (FTP)

          เป็นรูปแบบการให้บริการผู้ใช้สามารถรับ-ส่งไฟล์ (เรียกว่าดาวน์โหลด (Download) และอัพโหลด(Upload)) จากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่ง ส่วนมากเซิร์ฟเวอร์ของ FTP จะยอมให้ดาวน์โหลดหรือ อัพโหลดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หรือในบางเซิร์ฟเวอร์จะให้อิสระในการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เช่น www.sharewera.com เป็นต้น5. Search Engine (บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต)

          เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ตัวเองโดยอัตโนมัติ เช่น Google.com หรือ Altavista.com ซึ่งเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Search Robot จะทำหน้าที่คอยวิ่งเข้าไปอ่านข้อความจากหน้าเว็บไซต์ ของเว็บต่าง ๆ แล้วนำมาจัดลำดับคำค้นหา (Index) ที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้น เก็บไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราเข้าไปใช้บริการ กับ Search Engine


          การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine

           1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.google.co.th/

           2. พิมพ์ keyword (ข้อความ) ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box

           3. กดที่ปุ่ม “ค้นหา”

           4. ระบบจะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับ keyword ที่ต้องการ และแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ

หมายเลข 1 ทั้งหมด เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เนื้อหา วีดีโอ ตาม keyword (ข้อความ) ที่เราค้นหา

                                                                หมายเลข 2 ค้นรูป จะแสดงเฉพาะรูปภาพตาม keyword (ข้อความ) ที่เราค้นหา


                   หมายเลข 3 วีดีโอ จะแสดงเฉพาะวีดีโอตาม keyword (ข้อความ) ที่เราค้นหา


                   หมายเลข 4 ข่าวสาร จะแสดงข่าวสารต่าง ๆ ตาม keyword (ข้อความ) ที่เราค้นหา

                   หมายเลข 5 แผนที่ เป็นการแสดงแผนที่ตาม keyword (ข้อความ) ที่เราค้นหา

อ้างอิง

บทเรียนออนไลน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, “บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต”, จากเว็บไซต์ https://krutarinee.wordpress.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

Comments are closed.