การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)

1
6296

สตอรี่บอร์ด (Storyboard) คือ การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของนิทานแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างนิทานขึ้นมาจริง ๆข้อดีของการเขียน สตอรี่บอร์ด (Storyboard)

1. ทำให้เห็นภาพรวมของสื่อที่จะสร้างและทำให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน

2. แสดงลำดับของการดำเนินเรื่องที่ชัดเจนและการเลือกใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม

3. ควบคุมปริมาณเนื้อหาและเวลา ให้กระชับไม่ยืดเยื้อเกินไป

4. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของสื่อระหว่างการทำงานและหลังการทำงานได้ตัวอย่างการเขียนสตอรีบอร์ด (Storyboard)อ้างอิง

nthanakrit, “นิทานชาวนากับงูเห่า” จากเว็บไซต์ https://www.storyboardthat. com/storyboards/nthanakrit/ สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562

อุทิศ แจ้งถิ่นป่า, “การเขียน Story Board” จากเว็บไซต์ https://kruuthit.wordpress. com/ สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562

Comments are closed.