การใช้ซอฟแวร์เพื่อการนำเสนอ

1
3214

          ซอฟแวร์นำเสนอ เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ตาราง กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ทำให้งานนำเสนอมีรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้รับสารสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น โดยซอฟต์แวร์นำเสนอในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สร้างเทคนิคและลูกเล่นต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้อย่างง่ายดายในเวลาที่รวดเร็ว

          ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่ต้องการ การทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกหาซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น การจัดพิมพ์ รายงาน นำเสนองาน จัดทำบัญชี ตกแต่งภาพ ออกแบบเว็บไซต์


การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic)

          Infographic มาจากคำว่า Information + graphic อินโฟกราฟิก จึงหมายถึง การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญ ภายในภาพนั้นอาจประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป็นต้น


การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ

  • เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว เมื่อกำหนดหัวข้อแล้วก็ควรเป็นข้อมูลของสิ่งนั้น มีข้อมูลอย่างชัดเจน จะช่วยให้ผู้ชมและผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและไม่สับสน
  • ออกแบบให้เข้าใจง่าย ข้อมูลภายในต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน หรืออัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดได้
  • ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การออกแบบต้องไม่ทำเกินขอบเขตของหัวข้อซึ่งจะเป็นการทำลายข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็น ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง
  • ข้อเท็จจริงถูกต้อง การให้ข้อมูลถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดก็จะลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิก
  • ให้อินโฟกราฟิกเล่าเรื่อง อินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน
  • การออกแบบที่ดีจะทำให้มีประสิทธิภาพ ออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ ช่องว่าง ทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการออกแบบ
  • ใช้สีดึงดูดความสนใจ สีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กระตุ้นให้มีผู้สนใจอินโฟกราฟิก ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีเพื่อให้เหมาะสมกับหัวข้อที่ออกแบบ ไม่จำเป็นต้องมีสีสันมาก อินโฟกราฟิกบางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพ
  • ใช้คำพูดกระชับ ข้อความสั้น กระชับ ตรงจุดหมาย จะทำให้เรื่องราวมีความน่าสนใจ หรือใช้การเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจ
  • ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข ถ้าภายในอินโฟกราฟิกมีตัวเลขประกอบอยู่ ก็ควรตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดระเบียบ ตัวเลขไหนควรมีอยู่หรือควรเอาออกไป เพื่อให้อินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประโยชน์ของอินโฟกราฟิก

          ประโยชน์หลักของอินโฟกราฟิก คือ ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เพราะใช้ภาพกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง ช่วยสร้างความน่าสนใจ แปลกตา ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพราะข้อมูลในอินโฟกราฟิกมักผ่านการสรุปเรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย สื่อสารอย่างง่ายตรงไปตรงมา


การทำอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

1. การใช้ชุดสีที่โปรแกรมมีให้ เมื่อเลือกชุดสีแล้ว สีที่มีให้เลือกใช้งานจะเปลี่ยนไปตามชุดสี


2. การใช้ SmartArt โดยจะมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ เช่น รายการ กระบวนการ วงกลม ลำดับขั้น ความสัมพันธ์ เป็นต้น


3. การใช้เครื่องมือรูปภาพ เมื่อทำการแทรกภาพ จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการรูปภาพ


4. การใส่อักษรศิลป์ เป็นการเลือกใช้งานการออกแบบตัวอักษร ที่โปรแกรมมีให้ตัวอย่างภาพอินโฟกราฟิกอ้างอิง

Krujongrak, “infographic คืออะไร” จากเว็บไซต์ https://www.wynnsoftstudio.com/what-is-infographic สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

Comments are closed.