ประโยชน์ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1
4186

อีเมล์จึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ ดังนี้

      1. ทำให้การให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค สำหรับอีเมล์ในทุกแห่งทั่วโลกที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้  สามารถเข้าไปสถานที่เหล่านั้นได้ทุกที่ ทำให้ผู้คนทั่วโลกติดต่อถึงกันได้ทันที ผู้รับสามารถจะรับข่าวสารจาก อีเมล์ได้แทบจะทันทีที่ผู้ส่งจดหมายส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น

     2. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลา แม้ผู้รับจะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตาม จดหมายจะถูกเก็บไว้ในตู้จดหมายของคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนตัว จนกว่าเจ้าของจดหมายที่มีรหัสผ่านจะเปิดตู้จดหมายของตนเอง

     3. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับหลาย ๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ทีละคน กรณีนี้จะใช้กับจดหมายที่เป็นข้อความเดียวกัน เช่น หนังสือเวียนแจ้งข่าวให้สมาชิกในกลุ่มทราบหรือเป็นการนัดหมายระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นต้น

     4. ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย์ หรือที่ทำการไปรษณีย์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง เนื่องจากไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำหนัก และระยะทางของจดหมายเหมือนกับไปรษณีย์ธรรมดา

      5. ผู้รับจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมายได้ทุกเวลาตามสะดวก ซึ่งจะทราบว่าในตู้จดหมายของผู้รับมีจดหมายกี่ฉบับมีจดหมายที่อ่านแล้ว และยังไม่ได้เรียกอ่านกี่ฉบับเมื่ออ่าน จดหมายฉบับใดแล้ว หากต้องการลบทิ้งก็สามารถเก็บข้อความไว้ ในรูปของแฟ้มข้อมูลได้ หรือจะพิมพ์ออกมาลงกระดาษก็ได้เช่นกัน

      6. สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (Transferring Files) แนบไปกับจดหมายถึงผู้รับได้ทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เป็นไปได้ โดยสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จากความสำคัญของอีเมล์ที่สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้อย่างคุ้มค่า นี้ ทำให้ในปัจจุบันอีเมล์แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานทุกแห่งทั่วโลกที่ทำให้สมาชิกในชุมชนโลกสามารถติดต่อกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ในทุกที่ทุกเวลา


ข้อดีของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. รวดเร็ว เชื่อถือได้ 

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ

3. ลดเวลาในการส่งเอกสารลง เพราะผู้ส่งไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเอง หรือรอไปรษณีย์ไปส่งให้

4. ผู้ส่งสามารถส่งเอกสารได้ตลอดไม่จำกัดเวลา หรือระยะทางในการส่ง ในขณะที่ผู้อ่านก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

5. สามารถส่งต่อกันได้สะดวก และผู้ส่งสามารถส่งให้ผู้รับได้พร้อมๆกันหลายคนในเวลาเดียวกัน


ข้อเสียของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. การส่ง address ที่อยู่ e-mail อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากการใช้อักษรเป็นตัวกำหนด หรือผู้รับมีการเปลี่ยนแปลง address ระบบ e-mail จึงไม่สามารถตอบโต้ทันที ถ้ามีการผิดพลาด ระบบจะใช้เวลาสักครู่หนึ่ง เพื่อส่งอีเมล์กลับมายังผู้ส่ง เพื่อเตือนข้อผิดพลาด เนื่องจากบางทีผู้ส่งไม่ได้คิดว่า address การส่งจะมีปัญหา จึงเกิดความ ชะล่าใจในการตรวจสอบ

2. ไวรัส อีเมล์เป็นช่องทางหนึ่ง ของการแพร่กระจายไวรัส ไปยังผู้อื่น ดังนั้นผู้รับเมล์อาจจะต้องตรวจสอบอีเมล์นั้นให้แน่ชัดก่อน เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการสูญหายของข้อมูล

          การใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แม้กระทั้ง Social ต่างๆ ทุกประเภท ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งหมด เปรียบเสมือนดาบสองคม ดังนั้นเราจึงควรใช้สติในการเลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของเรา และผลเสียหายที่อาจจะตามมาได้อ้างอิง

John Craft “Email (อีเมล์) คือ อะไร รวมถึงข้อดีและข้อเสีย ของการใช้อีเมล์ และจะใช้อีเมล์ในธุรกิจได้อย่างไร” จากเว็บไซต์http://emailserverhosting.maildee.com/2013/08/ emailforbusinessmeans.html สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

ศิวกร  แสงแก้ว “ประโยชน์ของ E-mail” จากเว็บไซต์https://sites.google.com/site/ karreiynreuxngximellaeablxk/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1-mel-l-khux/prayochn-khxng-e—mail สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

Comments are closed.