การออกแบบโปรแกรม

1
4165

การออกแบบโปรแกรม เป็นการแสดงลำดับของการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานของขั้นตอนทั้งหมด และเป็นการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ อาจใช้การเขียนเป็นข้อความ หรือ การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนข้อความ หรือการเขียนผังงานที่ดีจะต้องมีระบบระเบียบที่แน่นอนและชัดเจนในการแก้ปัญหา


การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ

          การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนเป็นข้อความ เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายนำมาเขียนเป็นข้อความเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานผ่านการเขียนโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 1 การปิดคอมพิวเตอร์

เริ่มต้น

1. คลิกปุ่ม Start

2. คลิกปุ่ม Power

3. คลิกเลือกคำสั่ง Shut Down

สิ้นสุด

ตัวอย่างที่ 2 การทอดไข่เจียว

เริ่มต้น

1. ตอกไข่ใส่ภาชนะ

2. ปรุงรสด้วยเครื่องปรุง

3. ตีไข่ด้วยช้อนส้อม

4. ตั้งกระทะบนเตา

5. เปิดแก๊ส และติดไฟ

6. ใส่น้ำมันพืช

7. นำไข่ที่ปรุงรสแล้วใส่ลงในกระทะที่ร้อน

8. ทอดจนสุก

9. ตักใส่จานที่เตรียมไว้

สิ้นสุด


ข้อดี ข้อเสียของการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ


กิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ แสดงขั้นตอนการปลูกต้นไม้อ้างอิง

เจนจริรา มณีวรรณ “สื่อการสอน E-book ป5 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ” สืบค้นจาก https://fliphtml5.com/cxydc/mjsv เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

เจ๊ะมาดีนา กรมเมือง “บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม” สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/computernanajang/bth-reiyn-hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1-kar-xxkbaeb-laea-kar-kheiyn-xal-kx-ri-thum เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

สุธีรัชต์ “การออกแบบ” สืบค้นจาก http://computer.bps.in.th/suteerat/design เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

Comments are closed.