มารยาทการใช้สมาร์ทโฟนในที่สาธารณะ

1
4935
ที่มา : news.siamphone.com

          สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน เป็นของใช้จำเป็นที่ทุกคนต้องมี หน้าที่ของโทรศัพท์มือถือมีมากมาย นอกจากจะเป็นโทรศัพท์แล้ว ยังเป็นวิทยุสำหรับฟังเพลง กล้องถ่ายรูป เครื่องคิดเลข นาฬิกาปลุก เลขานุการเตือนความจำ และยังมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เรียกว่าเป็นความสะดวกสบายที่พกติดตัวไปได้ทุกที่ แต่ทว่าบางครั้งสะดวกสบายเกินไปทำให้ไม่คิดถึงคนอื่น ขาดความเกรงใจหรือทำไปโดยไม่รู้ตัวว่าการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนรบกวนผู้อื่นอยู่ เราจึงควรมีมารยาทในการใช้สมาร์ทโฟนในที่สาธารณะ ดังนี้

          1. ควรปิดโทรศัพท์ หรือเปิดระบบสั่น เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์ โรงละคร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสัมมนา โรงเรียน โรงพยาบาล วัด โบสถ์ ห้องสมุด

          2. ไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในขณะกำลังขึ้น-ลงรถโดยสาร กำลังขับรถ กำลังข้ามถนน เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้

          3. ระมัดระวังการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ รวมถึงการพดูคุยเรื่องสำคัญ เรื่องส่วนตัว เมื่อพูดโทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะ

          4. อย่าตะโกนคุยกับปลายสาย แต่ควรใช้ระดับเสียงที่เบากว่า การพูดปกติเล็กน้อย

          5. ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในที่เปลี่ยว เช่น บนสะพานลอย ในซอยเปลี่ยว โดยเฉพาะโโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ เป็นสิ่งล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ อาจทำให้เกิดอันตรายได้

          การใช้มือถือสมาร์ทโฟนจะต้องรู้จักมารยาทและกาลเทศะในการใช้ อย่าได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับมือถือหรือสมาร์ทโฟนในมือ จนหลงลืมความสำคัญของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ ณ ขณะนั้น และจงเคารพสิทธิและความปลอดภัยทั้งของตัวเองและผู้อื่นในขณะที่เล่นมือถือด้วย
อ้างอิง

บุบผา โรจนเลิศ “มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือ” สืบค้นจาก http://www.rtc.ac.th/www_km/03/037/011_2-2554.pdf เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.