การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม

1
2870

          ในการเขียนโปรแกรมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอๆ คือ ความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมหากโปรแกรมมีเพียงไม่กี่บรรทัดผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถตรวจสอบความผิดพลาดแต่ละบรรทัดได้ไม่ยาก แต่หากโปรแกรมมีขนาดใหญ่คงยากหากต้องตรวจสอบทีละบรรทัด ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น


ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคำสั่งผิด ไม่ตรงกับโครงสร้างของภาษา ซึ่งจะมีผลทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นไม่สามารถแปลความหมาย และทำงานได้ จากนั้นโปรแกรมจะบอกถึงสาเหตุ และแสดงจุดที่ผิดพลาดตำแหน่งนั้น ๆกิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมจาก Code.org คอร์สที่ 4 บทเรียนที่ 3 ศิลปิน
คลิก >> Code.org – คอร์ส 4: ศิลปิน #1

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.