การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่น

0
101

          Cyberbullying คือ “การระรานทางไซเบอร์” หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ


รูปแบบของ Cyberbullying ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่

1. การข่มขู่คุกคาม หรือให้ร้ายผู้อื่น บางครั้งนําไปสู่การทำร้ายร่างกายกันจริงๆ

2. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น โดยโพสต์หรือส่งต่อภาพของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำให้อับอาย

3. การคุกคามทางเพศ โดยใช้ถ้อยคําหรือโพสต์ภาพที่ส่อไปในทางเพศ

4. การแอบอ้างใช้บัญชีผู้อื่น โดยการแอบเข้าบัญชีออนไลน์ของผู้อื่นหรือสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและ/หรือรูปภาพของผู้อื่น แล้วนําบัญชีไปใช้ในทางไม่เหมาะสม

5. สร้างกลุ่มเพื่อโจมตี เช่น เพจแอนตี้ต่าง ๆ เพื่อจับผิด ประจานพูดคุยตําหนิ ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเกลียดชังอ้างอิง

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C4T – 7)