เครื่องมือช่างพื้นฐาน

1
6639

เครื่องมือช่างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างชิ้นงานเพื่อช่วยในการผ่อนแรง ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ละเอียด แม่นยำมากขึ้น การรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและความสำเร็จของงานเครื่องมือสำหรับการวัด

ไม้บรรทัด ใช้วัดความยาวและขีดเส้นให้ตรงในระยะสั้นๆ

ตลับเมตร ใช้วัดความยาวหรือระยะทาง

ไม้โพรแทรกเตอร์ ใช้อ่านค่ามุมจากการวางไม้โพรแทรกเตอร์ทับมุมที่ต้องการวัดเครื่องมือสำหรับการตัด

คัตเตอร์ ใช้ตัดวัสดุประเภทกระดาษ พลาสติกลูกฟูก ไม้บัลซา

กรรไกร ใช้ตัดวัสดุให้เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นหยัก

เลื่อยลันดา ใช้ตัดไม้ทั่วไป

คีมตัด ใช้ตัดวัสดุประเภทโลหะที่มีขนาดเล็ก และไม่แข็งมาก เช่น ลวด สายไฟเครื่องมือสำหรับการติดยึด

กาวลาเท็กซ์ ใช้สำหรับติดยึดวัสดุประเภทไม้ กระดาษ ผ้า แห้งช้า

กาวร้อน ใช้สำหรับติดยึดวัสดุได้เกือบทุกประเภท อาทิ ยาง พลาสติก โลหะ เซรามิก แห้งเร็วมาก

กาวยาง ใช้ยึดติดวัสดุได้เกือบทุกประเภท ส่วนใหญ่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์

กาวแท่ง ใช้ยึดติดวัสดุประเภทกระดาษ

ปืนกาว ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุประเภทกระดาษ ไม้ ยาง พลาสติก

สกรูเกลียวปล่อย ใช้ยึดชิ้นงานไม้เข้าด้วยกัน โดยใช้ไขควงช่วยในการขันเกลียว

สกรูและนอต ใช้ยึดชิ้นงานโลหะเข้าด้วยกัน โดยต้องเจาะรูชิ้นงานให้พอดีกับสกรู แล้วใช้ไขควงช่วยในการขันเกลียวเครื่องมือสำหรับการเจาะ

ที่เจาะกระดาษ

สว่าน ใช้งานร่วมกับดอกสว่าน ใช้ในการเจาะไม้
อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 72

enjoyoffices, “ไม้บรรทัด”, https://www.enjoyoffices.com สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

homebook, “STANLEY MIARA 5M X 19MM TYLON 1-30-696 1-30-696”, https://www.homebook.pl/produkty/20811791/dla-domu-budowa-i-remont-narzedzia-i-warsztat-narzedzia-pomiarowe-tasmy-miernicze-stanley-miara-5m-x-19mm-tylon-1-30-696-1-30-696 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

homepro, “เลื่อยลันดา HACHI 24″”, https://www.homepro.co.th/product/1013381 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

banggood, “ปืนยิงกาวร้อน 20 วัตต์มืออาชีพ 20 วัตต์สำหรับงานหัตถกรรมงานอดิเรก Mini Mini DIY”, https://www.banggood.com/th/20W-Professional-Trigger-Electric-Hot-Melt-Glue-Gun-for-Hobby-Craft-Art-Mini-DIY-p-1091472.html? สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

unionhothaiplus, “กาวลาเท็กซ์”, http://www.unionhothaiplus.com/ สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

kdenzathailand, “กาวร้อน l Glue”, https://kdenzathailand.com สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

goodchoiz, “กาวแท่ง UHU 21 กรัม”, https://www.goodchoiz.com สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

slmtoolshop, “สกรูเกลียวปล่อยเหล็กหัวเรียบ”, http://www.slmtoolshop.com สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

vkscrew-nut, “สกรู -น๊อต หัวเหลี่ยมสแตนเลส – แหวนอีแปะ-แหวนสปริง สแตนเลส”, http://vkscrew-nut.com/ สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61