วัสดุในชีวิตประจำวัน

1
10643

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สร้างขึ้นจากวัสดุหลายประเภท วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกัน การเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อการออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้

วัสดุที่นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก ยาง มีสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้ไม้ (wood)

ไม้ คือ วัสดุธรรมชาติที่ได้มาจากลำต้นของต้นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ไม้มีความแข็งแรง ทนทาน ต้านทานไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม มีรูปร่างคงตัว ผิวเรียบ มีกลิ่น และมีลวดลาย ถ้าได้รับความชื้นเป็นเวลานานอาจบวมผิดรูป และผุได้ ไม้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

ไม้จริงหรือไม้ธรรมชาติ (natural wood or solid wood) คือ ไม้ที่ได้มาจากลำต้นของต้นไม้โดยตรง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ไม้เนื้อแข็ง (hardwood) และไม้เนื้ออ่อน (softwood)

ไม้ประกอบ (processed wood) คือ ไม้ที่ได้มาจากการนำชิ้นส่วนของไม้มาต่อรวมกันด้วยกระบวนการต่างๆ ไม้ประกอบมีหลายประเภท เช่น ไม้อัด ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดโลหะ (metals)

โลหะ คือ วัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่างๆ โลหะที่นำมาใช้งานส่วนใหญ่จะผ่านการปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้นก่อนนำมาใช้งาน โลหะเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้า มีความแข็งแรงสูง มีความคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลาย เป็นวัตถุทึบแสง ทาทานต่อการกัดกร่อน โลหะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

โลหะกลุ่มเหล็ก (ferrous metals) คือ โลหะที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก แบ่งออกเป็นเหล็กกล้า (steel) และเหล็กหล่อ (cast Iron) ซึ่งมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ในปริมาณที่ต่างกันตั้งแต่ 0.1% ไปจนถึง 4.0% คาร์บอนที่ผสมลงในเหล็กมีผลต่อความแข็งและเปราะของเหล็ก โดยทั่วไปโลหะกลุ่มเหล็กจะเกิดสนิมและมีสมบัติดูดติดกับแม่เหล็กได้

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous metals) คือ โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นโลหะประเภทนี้จะไม่เกิดสนิม และไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ทองเหลืองพลาสติก (plastics)

พลาสติก คือ วัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ปัจจุบันพลาสติกนำมาใช้สร้างสิ่งของเครื่องใช้มากมายและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน พลาสติกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

เทอร์โมพลาสติก (thermoplastics) จะอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและจะแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง พลาสติกที่แข็งตัวแล้วสามารถนำมาหลอมซ้ำได้ด้วยความร้อน

เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดียาง (rubber)

ยาง คือ วัสดุที่มีความยืดหยุ่น ถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หลายชนิด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ยางธรรมชาติ (natural rubber) คือ ผลผลิตที่ได้จากต้นยาง เมื่อยางอยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่ำจะแข็งกระด้าง เมื่อยางอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงจะอ่อนนิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการสึกหรอ แต่ไม่ทนต่อตัวทำละลายพวกน้ำมันปิโตเลียม

ยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) คือ ยางที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติ ข้อดีคือ สามารถปรับปรุงสมบัติต่างๆ ได้อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 57

Wazzadu, “คุณสมบัติของพื้นไม้จริง (Wood Flooring) ที่ควรรู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน”, https://www.wazzadu.com/article/1142 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

บ้านและสวน, “วัสดุทดแทนไม้ ราคาไม่แพงแถมใช้งานได้ดีอีกด้วย”, http://www.baanlaesuan.com/91811/maintenance/fakewood/ สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

admin_k, “การชงกาแฟแบบ Dripper เคล็ดลับความอร่อยของคนรักกาแฟสด” https://www.coffeefavour.com/dripper/ สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

siamhydraulic, “เทอร์โมพลาสติก (THERMOPLASTIC) คืออะไร” http://siamhydraulic.blogspot.com/2011/08/thermo-plastic.html สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “พลาสติก”, https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

bakingthing, “Nitrile Glove ถุงมือยางสังเคราะห์”, http://www.bakingthing.com/bakeware-nitrileglove-ng001.html สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61