ดาวน์โหลดแผน VIP

สมัครใช้แผนแบบ VIP คลิกด้านล่างข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับประถม

รายละเอียดการสมัครสมาชิกซื้อแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา

แผนแบบเต็มรูปแบบ ราคาแผนละ 199 บาท เช่น วิชาวิทยาการคำนวณ

แผนหน้าเดียว ราคาแผนละ 99 บาท (แผนหน้าเดียวเหมือนกับแผนเต็ม ต่างกันตรงขั้นการสอนจะสั้น กระชับ)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีบัญชี gmail และสมาชิกมีอายุดาวน์โหลดได้ 365 วันนับจากวันสมัคร ถ้ามีการปรับปรุง เราจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจครูไอที และสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สำหรับมัธยม

รายละเอียดการสมัครสมาชิกซื้อแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

แผนแบบเต็มรูปแบบ ราคาแผนละ 199 บาท เช่น วิทยาการคำนวณ , การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนหน้าเดียว ราคาแผนละ 99 บาท (แผนหน้าเดียวเหมือนกับแผนเต็ม ต่างกันตรงขั้นการสอนจะสั้น กระชับ)

เหมาทุกรายวิชา (ส่วนของมัธยม) ราคา 499 บาท โดยมีรายการตามภาพ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีบัญชี gmail และสมาชิกมีอายุดาวน์โหลดได้ 365 วันนับจากวันสมัคร ถ้ามีการปรับปรุง เราจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจครูไอที และสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ส่วนสมาชิกแบบเหมา ถ้ามีรายวิชาเพิ่มสามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่นกัน

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา บันทึกหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนนี้สำหรับสมาชิกที่สมัครใช้แผนกับเราเท่านั้น ถ้าสมัครแล้ว โปรดคลิกลิงก์ด้านล่าง