ดาวน์โหลดแผน VIP


ขั้นตอนการสมัคร
1. สอบถามข้อมูลเพื่อให้แน่ใจในรายละเอียด

2. ขอเลขบัญชี
3. แจ้งชื่อรายวิชา
4. ชำระค่าบริการ จำนวนตามรายวิชาที่ต้องการ
5. ส่งสลิปในช่องแชทของเพจ
6. แจ้ง gmail
7. รอสักครู่ ทีมงานจะแชร์สิทธิ์เข้าถึงและส่งลิงค์ไปทางอีเมล

** โครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม ข้อสอบ แบบประเมิน ที่สมาชิกเช่าซื้อกับทีมงาน ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อโดยเด็ดขาด พบเห็นตัดสิทธิ์การใช้งานทันทีโดยไม่บอกล่วงหน้าข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับประถม

รายละเอียดการสมัครสมาชิกซื้อแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา

แผนแบบเต็มรูปแบบ (รายวิชาพื้นฐาน) ราคารายวิชาละ 199 บาท

แผนหน้าเดียว (รายวิชาเพิ่มเติม) ราคารายวิชาละ 99 บาท
หมายเหตุ: แผนหน้าเดียวเหมือนกับแผนเต็ม ต่างกันตรงขั้นการสอนจะสั้น กระชับ

เหมาทุกรายวิชา (ส่วนของประถม) ราคา 499 บาท โดยมีรายวิชาดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ (แผนเต็ม)

 • วิทยาการคำนวณ ป.1
 • วิทยาการคำนวณ ป.2
 • วิทยาการคำนวณ ป.3
 • วิทยาการคำนวณ ป.4
 • วิทยาการคำนวณ ป.5
 • วิทยาการคำนวณ ป.6

แผนหน้าเดียว

 • การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์-Microsoft Publisher
 • โปรแกรมจัดการตารางข้อมูล-Microsoft Excel
 • อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีบัญชี gmail และสมาชิกมีอายุดาวน์โหลดได้ 1 ปีนับจากวันสมัคร ถ้ามีการปรับปรุง เราจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจครูไอที และสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ต่อครั้งต่อไป ครั้งละ 200 บาท)

สำหรับมัธยม

รายละเอียดการสมัครสมาชิกซื้อแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

แผนแบบเต็มรูปแบบ (รายวิชาพื้นฐาน) ราคารายวิชาละ 199 บาท

แผนหน้าเดียว (รายวิชาเพิ่มเติม) ราคารายวิชาละ 99 บาท
หมายเหตุ: แผนหน้าเดียวเหมือนกับแผนเต็ม ต่างกันตรงขั้นการสอนจะสั้น กระชับ

เหมาทุกรายวิชา (ส่วนของมัธยม) ราคา 499 บาท โดยมีรายวิชาดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ (แผนเต็ม)

 • การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
 • วิทยาการคำนวณ ม.1
 • การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
 • วิทยาการคำนวณ ม.2
 • การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
 • วิทยาการคำนวณ ม.3
 • วิทยาการคำนวณ ม.4
 • การนำเสนอข้อมูล-MS PowerPoint
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก-Adobe Photoshop
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก-Canva

แผนหน้าเดียว

 • การเขียนโปรแกรมภาษา C
 • การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA
 • การตัดต่อภาพยนต์-Corel VideoStudio Pro X9
 • การสร้างเว็บไซต์-Adobe Dreamweaver
 • การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์-Microsoft Publisher
 • การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-Flip Album
 • คอมพิวเตอร์สามมิติ-Google SketchUp
 • โครงงานคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยี ม.4 (ว4.1 และ ว4.2)
 • โปรแกรมจัดการตารางข้อมูล-Microsoft Excel
 • อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีบัญชี gmail และสมาชิกมีอายุดาวน์โหลดได้ 365 วันนับจากวันสมัคร ถ้ามีการปรับปรุง เราจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจครูไอที และสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ต่อครั้งต่อไป ครั้งละ 200 บาท)ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา บันทึกหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้** โครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม ข้อสอบ แบบประเมิน ที่สมาชิกเช่าซื้อกับทีมงาน ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อโดยเด็ดขาด พบเห็นตัดสิทธิ์การใช้งานทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

** ไม่พอใจ คืนเงินให้ 50% ภายใน 5 นาที ดังนั้นดูรายละเอียดให้มั่นใจก่อนสมัคร