รายงานการอบรม Python – C4T PLUS

0
2070

คุณครูท่านใดที่อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus-Python) ของ สสวท. ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน วันนี้ทีมงานครูไอทีมีตัวอย่างรายงานการอบรม และปกส่วนๆ มาฝาก