รายงานการอบรม Scratch – C4T Plus

0
2216

คุณครูท่านใดที่อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) ของ สสวท. ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน วันนี้ทีมงานครูไอทีมีตัวอย่างรายงานการอบรม และปกส่วนๆ มาฝาก