การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ SWITCH CASE

1
2157

          คำสั่ง Switch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขที่ต่างจาก if คือ ค่าที่นำมาตรวจสอบจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น คำสั่ง Switch Case จะตรวจสอบค่าตัวแปร ถ้าตรงตามเงื่อนไขก็จะกระทำตามคำสั่งนั้นๆ จนกว่าจะมีคำสั่ง break


รูปแบบของคำสั่ง switch 


switch(กรณี)

{

  case กรณี 1 : คำสั่ง1; break;

  case กรณี 2 : คำสั่ง2; break;

  case กรณี 3 : คำสั่ง3; break;

  case กรณี 4 : คำสั่ง4; break;

  default : คำสั่ง

}


ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง SWITCH CASE

public class Animalswitch {

     public Animalswitch() {

    }

     public static void main(String[] args) {

        int x = 2;

        switch(x){

                    case 1 :

                    System.out.println(“BAT”);

                    break;

                    case 2 :

                    System.out.println(“CAT”);

                    break;

                    case 3 :

                    System.out.println(“RAT”);

                    break;

          default :

                    System.out.println(“i don’t know”);

                    break;

                   }

    }

}


ผลลัพธ์ของโปรแกรม

1 ความคิดเห็น

  1. […] 6. การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ IF 7. การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ SWITCH CA… 8. การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบวนซ้ำ 9. […]