การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน

1
2083

การเลือกพื้นที่ของภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต (Marquee Tool)

เป็นการเลือกพื้นที่ของภาพในลักษณะสี่เหลี่ยม วงกลม เส้นแนวตั้ง และเส้นแนวนอน การเลือกพื้นที่สามารถทำได้โดยการเลือกเครื่องมือ Marquee แล้วลากเมาส์บนภาพตามขนาดที่เราต้องการ

จากนั้นจะพบว่ามีเส้นประเกิดขึ้นบริเวณที่เราเลือก จากนั้นก็กระทำตามที่ต้องการ อาทิ ไปที่เมนูคำสั่ง Edit เลือก Copy เพื่อทำการคัดลอก เลือก Cut เพื่อตัดส่วนที่เลือกออก หรือจะกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด เพื่อลบส่วนที่เลือกออกก็ได้

          **ในกรณีที่ใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee (สี่เหลี่ยม) และ Elliptical Marquee (วงกลม) ถ้ากดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้สี่เหลี่ยมจะเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส วงกลมจะมีรัศมีที่เท่ากัน หรือถ้ากดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดจะเป็นการเลือกพื้นที่จากจุดศูนย์กลางแล้วขยายออกไป

นอกจากเราจะสามารถตัดภาพได้แล้ว เรายังสามารถตัดภาพที่มีขอบฟุ้งเบลอได้อีกด้วย วิธีการคือ

1. เลือกเครื่องมือ Marquee หลังจากนั้นกำหนดค่า Feather = 20 px หรือมากกว่าน้อยกว่า

2. ไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Copy

3. ไปที่เมนูคำสั่ง File > New

4. ไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Paste ก็จะได้ภาพที่มีขอบฟุ้งเบลอการเลือกพื้นที่ภาพอย่างอิสระ (Lasso Tool)

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการตัดต่อภาพที่มีรูปทรงไม่ใช่เลขาคณิต เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ดังนั้นการเลือกพื้นที่ในภาพจะกระทำได้อย่างอิสระ Lasso Tool ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้

  • Lasso Tool : ใช้เลือกพื้นที่อย่างอิสระ วิธีการใช้งานคือ คลิกเลือกเครื่องมือ Lasso Tool หลังจากนั้นคลิกเมาส์แล้วลากไปบนพื้นที่ภาพของภาพจนวนกลับมาบรรจบกัน
  • Polygonal Lasso Tool : ใช้เลือกพื้นที่ในลักษณะเส้นตรง มุมเหลี่ยม วิธีการใช้งานคือ คลิกเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso Tool แล้วคลิกเป็นจุดๆ บนพื้นที่ของภาพจนวนกลับมาบรรจบกัน
  • Magnetic Lasso Tool : ใช้เลือกพื้นที่แบบเกาะกับเส้น วิธีการใช้งานคือ คลิกเลือกเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool แล้วคลิก 1 ครั้งไปบนเส้นของภาพ แล้วลากเมาส์ไปในส่วนที่ต้องการจนวนกลับมาบรรจบกันการเลือกพื้นที่เพิ่มเติม

หลังจากที่ได้ทำการเลือกพื้นที่ไปแล้ว เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมได้ ด้วยเครื่องมือ Marquee Tool หรือ Lasso Tool วิธีการคือ

  1. เลือกเครื่องมือ Marquee Tool หรือ Lasso Tool
  2. เลือกพื้นที่ของภาพ
  3. กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วทำการเลือกพื้นที่เพิ่มเติมการเลือกพื้นที่ที่มีสีตัดกันชัดเจน (Magic Wand Tool)

ภาพบางภาพ มีสีพื้นหลังกับสีของภาพที่ตัดกันชัดเจน ดังนั้นเวลาที่เราต้องการเลือกพื้นที่ของภาพ เราสามารถใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool เลือกพื้นที่ของภาพได้ วิธีการคือ

1. เลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool

2. คลิกเลือกพื้นที่ของภาพ จากภาพเป็นการเลือกพื้นที่ที่มีสีขาว

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเลือกตัวอักษรแทนพื้นที่สีขาว สามารถทำได้โดยไปที่เมนูคำสั่ง Select > Invert

ก็จะได้ดังภาพการเลือกพื้นที่ของภาพทั้งหมด

ถ้าเราต้องการเลือกพื้นที่ของภาพทั้งหมด เราสามารถทำได้โดยไปที่เมนูคำสั่ง Select > All หรือจะใช้คีย์ลัดคือ Ctrl + Aการเลือกพื้นที่ของภาพตามสี (Color Range)

          การเลือกพื้นที่ของภาพตามสีนั้น สามารถทำได้โดย

1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา

2. ไปที่เมนูคำสั่ง Select > Color Range

3. จะปรากฏกน้าต่าง Color Range ขึ้นมาให้เราเลือกสี

4. เมื่อเลือกสีได้แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

อ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549