การสร้างเอฟเฟกต์

1
218

ในงานนำเสนอ เราสามารถใส่ การเคลื่อนไหว (Animations) ได้ เพื่อเพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวลงใน Microsoft PowerPoint ได้ มีวิธีการดังนี้

Animations คืออะไร?

Animations คือการสร้างลูกเล่นให้กับวัตถุต่างๆ ในการนำเสนอผ่านโปรแกรม PowerPoint โดยใช้วัตถุ เช่น Text (ข้อความ), Images (รูปภาพ), Charts (ตาราง) เข้ามาหรือออกจากสไลด์ Microsoft เรียกมันว่า entrances (เข้า) และ exits (ออก) ในการ entrance คือการนำวัตถุเข้ามาอยู่ในสไลด์ ในขณะที่ exits คือการนำวัตถุออกไปจากสไลด์


ประเภทของเอฟเฟกต์ใน PowerPoint

ในแท็บ Animations ใน PowerPoint จะมีเอฟเฟกต์อยู่ 3 ประเภท คือ

– แบบ Entrance (เข้า) จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีเขียว คือ เอฟเฟกต์ที่แสดงในเวลาที่เราเปิดตัววัตถุเข้ามาในสไลด์ครั้งแรก

– แบบ Emphasis (ตัวเน้น) จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีเหลือง หลังจากที่เราเปิดตัววัตถุเข้ามาครั้งแรกแล้วต้องการที่เพิ่มจุดเด่นหรือเน้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นก็ให้เลือกเอฟเฟกต์นี้ได้เลย

– แบบ Exit (ออก) จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีส้ม/แดง เป็นเอฟเฟกต์ที่แสดงเป็นลำดับสุดท้าย หลังจากที่แสดงเอฟเฟกต์ก่อนหน้าเสร็จแล้วต้องการที่จะให้วัตถุหายออกจากสไลด์ก็ให้เลือกใช้รูปแบบนี้ได้เลย

ซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละประเภทก็จะแบ่งการแสดงผลออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

– Basic รูปแบบพื้นฐาน เป็นเอฟเฟกต์พื้นฐานทั่วไป มีการแสดงผลแบบเรียบง่าย

– Subtle การแสดงผลแบบละเอียด ประณีต สวยงาม

– Moderate เป็นการแสดงผลในระดับปานกลาง เพิ่มความน่าสนใจ

– Exciting เป็นการแสดงผลที่ตื่นเต้น เน้นความ หวือหวา น่าสนใจ


วิธีใส่เอฟเฟกต์ Animations

เมื่อเราต้องการที่จะใส่เอฟเฟ็กต์ให้วัตถุ เราก็คลิกเลือกที่ส่วนนั้น เช่นในตัวอย่างนี้จะใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อความ

1. คลิกเลือกที่ข้อความที่ต้องการใส่เอฟเฟกต์

2. จากนั้นเลือกที่แท็บ Animations

3. จากนั้นเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการเพิ่มให้กับข้อความ เมื่อเลือกเสร็จแล้วข้อความจะแสดงตัวอย่างของเอฟเฟกต์ที่เลือก

4. วัตถุที่ใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวเข้าไปนั้นจะมีตัวเลขกำกับตามลำดับที่ใส่ โดยจะแสดงจาก 1 2 3 ตามลำดับ หากต้องการแก้ไขเอฟเฟกต์นั้นๆ ก็ให้คลิกที่หมายเลขนั้นก่อนทำการแก้ไข


Transitions คืออะไร

การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ หรือทรานซิชั่น (Transitions) คือ การใส่เอฟเฟกต์ การปรากฎตัวของสไลด์แต่ละใบ โดยการกำหนดทรานซิชั่นนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบดังนี้

1. เลือกสไลด์แต่ละใบ

2. เลือกแท็บ “Transitions”

3. เลือก Transitions ตามชอบ

4. ในแต่ละ Transitions สามารถตั้งเวลาให้เปลี่ยนสไลด์ได้ (ค่าพื้นฐานของโปรแกรมตั้งไว้ที่เปลี่ยนสไลด์เมื่อคลิก) และนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเสียงได้ด้วย

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.