สร้างจุดเชื่อมโยง

1
243

การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือ ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) หรือเรียกสั้นๆ ว่าลิงค์ (Link) จะเป็นการกำหนดให้ส่วนหนึ่งของภาพนิ่ง ซึ่งอาจเป็นข้อความ หรือรูปภาพเป็นจุดเชื่อมโยง โดยการเชื่อมโยงภาพนิ่งนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การสร้างจุดเชื่อมโยงในงานเดียวกัน

การเชื่อมโยงวัตถุในไฟล์งานนำเสนอเดียวกันนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังวัตถุอื่นๆ ภายในไฟล์งานนำเสนอเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมโยงดังนี้

1. เลือกรูปภาพ หรือข้อความที่ต้องการ

2. เลือกที่เมนู “Insert”

3. เลือกเครื่องมือ “Link”

4. ที่หน้าต่าง Insert Hyperlink เลือกที่แท็บ “This Document”

5. คลิกที่ปุ่ม “OK”


2. การเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆ

การเชื่อมโยงวัตถุไปยังไฟล์อื่นๆ จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่ในไฟล์อื่น หรือเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารชนิดอื่นก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมโยงดังนี้

1. เลือกรูปภาพ หรือข้อความที่ต้องการ

2. เลือกที่เมนู “Insert”

3. เลือกเครื่องมือ “Link”

4. ที่หน้าต่าง Insert Hyperlink เลือกที่แท็บ “Web Page or File”

5. คลิกที่ปุ่ม “Select…” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องลิงก์

6. จะมีหน้าต่าง Choose a file to link to. ขึ้นมา ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ

7. คลิกปุ่ม “Open”

8. คลิกปุ่ม “OK”


3. การเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมโยงวัตถุไปยังอินเตอร์เน็ต จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมโยงดังนี้

1. เลือกรูปภาพ หรือข้อความที่ต้องการ

2. เลือกที่เมนู “Insert”

3. เลือกเครื่องมือ “Link”

4. ที่หน้าต่าง Insert Hyperlink เลือกที่แท็บ “Web Page or File”

5. ที่ช่อง Address: พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ต่างๆ ตามต้องการ

6. คลิกปุ่ม “OK”


การปรับเปลี่ยนลักษณะของจุดเชื่อมโยง

โดยปกติแล้ว เมื่อทำการสร้างจุดเชื่อมโยงขึ้น ข้อความจะเปลี่ยนสีไปตามค่าชุดสีที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้ ซึ่งหากไม่ต้องการสีที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงสีของจุดเชื่อมโยงได้ ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1) การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) เป็นสีของจุดเชื่อมโยงที่ยังไม่ได้คลิกเลือก

2) การเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ว (Followed Hyperlink) เป็นสีของจุดเชื่อมโยงที่เคยคลิกเลือกไปแล้ว ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสีของจุดเชื่อมโยงทั้ง 2 ลักษณะมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกข้อความที่สร้างลิงก์

2. เลือกที่เมนู “Design”

3. ที่รูปแบบสีของสไลด์ เลือกลูกศรลงเพื่อดูรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม

4. เลือกในส่วนของ “Colors” และเลือก “Customize Colors…”

5. ในหน้าต่าง Create Theme Colors สามารถเปลี่ยนสีในส่วนของ Hyperlink และ Followed Hyperlink ได้

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.