การสร้างข้อความ รูปภาพ และปรับแต่ง

1
284

1. การสร้างข้อความในสไลด์ (Adding Text)


          1.1 การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box เมื่อต้องการกรอบข้อความแบบปกติ ให้สร้างโดยการใช้ Text box มีขั้นตอนดังนี้

          1.2 สร้างโดยการใช้ WordArt เมื่อต้องการข้อความที่สวยงามกว่าปกติ ให้สร้างโดยการใช้ WordArt มีขั้นตอนดังนี้
         

การจัดรูปแบบตัวอักษร (Formatting Font)


1. เลือกข้อความที่ต้องการ

2. ทำการจัดการรูปแบบตัวอักษรได้ตามความต้องการที่เมนู Home

2. การแทรกรูปภาพ (Pictures)

ในกรณีที่ต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น เลือกจากคำสั่ง Picture มี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. This Device… เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลรูปภาพ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ รูปภาพที่เลือกจะถูกแทรกลงในสไลด์ภาพนิ่ง ทำการกำหนดขนาดตามความเหมาะสมและวางในตำแหน่งที่ต้องการ

2. Stock Images… เป็นการแทรกภาพในสต็อกโดยพิมพ์รูปภาพที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกแทรก

3. Online Pictures… แทรกรูปภาพจากเว็บ ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์รูปภาพที่กำลังค้นหา แล้วกด Enter จากนั้นเลือกรูปภาพทั้งหมดที่ต้องการแล้วคลิกแทรก


เครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปภาพ


          Microsoft PowerPoint มีคำสั่งสำหรับปรับแต่งรูปอยู่มากมาย เช่น การปรับขนาด การหมุน การปรับสี การปรับความสว่าง การปรับ ความคมชัดของรูป เป็นต้น โดยเครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปภาพนั้นจะอยู่ในแท็บรูปแบบ (Format) โดยในแต่ละกลุ่มคำสั่งจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มคำสั่งปรับ (Adjust)

กลุ่มคำสั่งลักษณะรูปภาพ (Picture Styles)

กลุ่มคำสั่งจัดเรียง (Arrange)

กลุ่มคำสั่งขนาด (Size)

Note ในการปรับแต่งรูปภาพต่าง ๆ นั่นคือ เพียงแค่นำเมาส์ไปชี้ในเครื่องมือปรับแต่งต่าง ๆ ก็จะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพตาม ลักษณะพิเศษของเครื่องมือนั้น ๆ หากต้องการเลือก ก็เพียงคลิกย้ำอีกครั้งก็จะได้รูปแบบตามที่ต้องการ
อ้างอิง

kruteerawat “การใส่รูปภาพและการทำงานกับวัตถุ” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.saikaoschool.ac.th/kruteerawat/techp4.html เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.