การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (เบื้องต้น)

1
318

ลักษณะของโปรเเกรม PowerPoint

             การทำงานในรูปของภาพนิ่ง (slide) คือแผ่นเอกสารเดี่ยวๆ ที่เเสดงสิ่งต่างๆ ตัวอักษร กราฟ ตารางรูปภาพ หรืออื่นๆ และสามารถเเสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศีรษะ หรือหน้าจอ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย

          โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงาน ด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ (Presentation) ในลักษณะคล้ายๆ กับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint สร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยายเรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์ แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่นอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆ เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้นๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้

ส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint

รู้จัก Menu Bar

Menu Bar คือ รายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีทั้งหมด 8 หน้า ในแต่ละหน้ามีเครื่องมือที่ต่างกันออกไป ดังนี้

การสร้างงานนำเสนอ

สำหรับการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ในโปรแกรม PowerPoint สามารถออกแบบงานนำเสนอด้วยตนเองได้ตามความต้องการ โดยจะมีวิธีการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การสร้างงานนำเสนอด้วย Templates
         
เป็นวิธีการสร้างงานนำเสนอที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าใดนัก เพียงแค่เลือกว่าต้องการสร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใด เช่น การตลาด การศึกษา ธุรกิจต่างๆ เป็นต้น

          1. คลิกปุ่ม File เลือกคำสั่ง New จากนั้นจะปรากฏรายการต่างๆ ให้เราเลือกในการสร้างงานนำเสนอ


          2. เลือกแบบที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Create จะได้เค้าโครงของสไลด์ต่างๆ ดังนี้

2. การสร้างงานนำเสนอด้วยสไลด์ว่าง (Blank Presentation)

เป็นวิธีการสร้างงานนำเสนอที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานนำเสนอด้วยฝีมือตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเลือกสีสันต่างๆ (โดยไม่ต้องการคำแนะนำจากโปรแกรม)

1. คลิกแท็บ File / คลิกเลือกคำสั่ง New จากนั้นจะปรากฏรายการต่างๆ ให้เราเลือก
2. คลิกเลือกงานนำเสนอว่างเปล่า ชื่อว่า “Blank Presentation”


3. จะปรากฏหน้าต่างของงานนำเสนอแบบว่างเปล่า ดังนี้

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.