การใช้ Google Sheets เช็คชื่อนักเรียน พร้อมสรุปผล

0
2236

แจกไฟล์ Google Sheets สำหรับเช็คชื่อนักเรียน พร้อมสรุปผลการมาเรียน และคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งาน