สรุประบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ โรงเรียนและครูต้องทำอะไรบ้าง

0
338

ระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ ทีมงานครูไอที ขอสรุปออกมาเป็น 3 กลุ่มผู้ใช้งานคือ โรงเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย

โรงเรียน

สิ่งที่โรงเรียนต้องทำคือดึงข้อมูลนักเรียนจาก DMC มาลงระบบ จัดชื่อครูที่ปรึกษาเข้าชั้นเรียน และตรวจสอบผลการทำระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ

1. ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เข้าเว็บไซต์ https://mi-test.obec.go.th/ แล้วเลือก “โรงเรียน” ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางเขตพื้นที่จะแจ้งให้โรงเรียน


2. ฝ่ายแนะแนวติดต่อผู้ดูแลระบบ DMC ของโรงเรียน เพื่อขอไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักเรียน

3. ฝ่ายแนะแนวเลือกเมนู “นำเข้านักเรียน DMC” ทางซ้ายมือ แล้วเลือก “+อัพโหลดข้อมูลนักเรียน DMC (XLSX)” รอให้ระบบดำเนินการอัปโหลดจนเสร็จ


4. ขั้นตอนต่อไปดำเนินการย้ายชื่อครูที่ปรึกษาแต่ละท่านให้ตรงกับชั้นและห้อง โดยการเลือกที่เมนู “ข้อมูลครูประจำชั้น” ทางด้านซ้ายมือ พิมพ์ชื่อค้นหา เมื่อพบชื่อแล้วเลือกที่ปุ่ม “แก้ไข”


5. ดำเนินการเลือกชั้นเรียน และห้องให้ครูที่ปรึกษาท่านนั้น และอย่าลืม ตั้งรหัสผ่านให้คุณครูด้วย เสร็จแล้ว “บันทึก”


6. ทำแบบนี้จนครบทุกชั้นเรียน

7. ในกรณีไม่พบครู สามารถเพิ่มได้โดยการเลือกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูลครูประจำชั้น” (ตามภาพข้อที่ 4 ปุ่มสีส้ม)


8. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย


9. ในกรณีไม่พบครู แต่คุณครูมีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้ว สามารถเพิ่มได้โดยการเลือกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูลครู” (ตามภาพข้อที่ 4 ปุ่มสีเขียว) ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย


10. โรงเรียนหรือครูฝ่ายแนะแนวสามารถดูข้อมูลการทำแบบสำรวจได้ด้วยเมนู “ตรวจสอบการทำแบบสำรวจวัดแวว” โดยสามารถเลือกชั้นเรียน และเลือกห้องได้เลย


ครู

สิ่งที่ครูต้องทำคือกำชับให้นักเรียนทำแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ และตรวจสอบผลการทำระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ

1. ครูเข้าเว็บไซต์ https://mi-test.obec.go.th/ แล้วเลือก “ครู”


2. ครูลงชื่อเข้าใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้ คือเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านทางฝ่ายแนะแนวเป็นคนตั้งให้

3. เมื่อเข้ามาแล้วคุณครูจะเห็นข้อมูลสรุปการทำสํารวจแววความสามารถพิเศษ


4. คุณครูสามารถดูผลการสํารวจแววความสามารถพิเศษแบบละเอียดได้ด้วยเมนู “ข้อมูลนักเรียน” และสามารถพิมพ์รายงานในชั้นเรียนของตัวเองได้


นักเรียน

มีหน้าที่ทำแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ

1. นักเรียนเข้าเว็บไซต์ https://mi-test.obec.go.th/ แล้วเลือก “นักเรียน”


2. นักเรียนลงชื่อเข้าใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้ คือเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านคือ 1234

3. เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว เข้าทำแบบสำรวจที่ปุ่ม “ทำแบบสำรวจความสามารถพิเศษขั้นต้น”


4. เมื่อทำแบบสำรวจความสามารถพิเศษขั้นต้นเสร็จแล้ว นักเรียนบางคนอาจต้องทำแบบสำรวจ 8 ด้านเพิ่มเติม ดำเนินการทำให้เสร็จ

** นักเรียนบางคนอาจจะไม่ต้องทำอีก 8 ด้าน บางคนต้องทำอีกด้านหรือสองด้าน

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม