มาทดสอบบุคลิกภาพในตัวตนของเรากัน ว่าเป็นคนแบบไหน

0
170

โบราณว่า ”รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ในโลกของเรา เกิดมาเพื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัว แล้วสิ้นสูญ ดังนั้นการทำงานเราต้องเจอกับคนมากมายที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันไป การทำความเข้าใจบุคลิกภาพของเราเองจึงมีความสำคัญ เพราะเมื่อเรารู้อารมณ์และบุคลิกของเราแล้ว เราสามารถเก็บกดสิ่งที่ไม่ได้เอาไว้ได้

ในบทความนี้ครูไอทีขอแนะนำแบบทดสอบบุคลิกภาพ ที่สร้างโดย 16 Personalities ซึ่งเป็นแบบทดสอบยอดนิยม โดยได้แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 16 แบบ จากมุมมอง 4 เรื่อง ผ่าน 8 ตัวอักษร ดังนี้

  • ชอบเข้าสังคม (E) หรือ เก็บตัว (I)
  • อยู่กับความเป็นจริง (S) หรือ มองการณ์ไกล (N)
  • ใช้ความคิด (T) หรือ ใช้ความรู้สึก (F)
  • มีระเบียบแบบแผน (J) หรือ ยืดหยุ่น (P)

ISTJ เป็นนักแก้ปัญหาที่มีความสามารถในการจัดการและทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง ขณะที่ ESTP จะเป็นผู้ช่วยสร้างสมดุลในการทำงานร่วมกัน เนื่องจาก ESTP คิดวิเคราะห์ตามเหตุผล และมีพลังงานในการขับเคลื่อนให้งานเดินหน้า กล่าวคือ ISTJ เป็นเบื้องหลังที่ดี ขณะที่ ESTP จะเป็นเบื้องหน้าที่ยอดเยี่ยม

INTP และ INTP อยู่ในหมวดนักเคราะห์เหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบคนลักษณะแบบนี้เยอะในกลุ่ม นักสถาปนิก วิศวกร โดย INTJ เป็นคนช่างคิด ไม่หยุดที่จะตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ ขณะที่ INTP เป็นผู้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ชอบวางแผนและลงมือทำตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือ INTJ ชอบออกไอเดีย INTP ก็ทำให้ไอเดียเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

ENFP เป็นคนที่ชอบลงมือทำ มีความกระตือรือร้น และนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ขณะที่ INFJ เป็นคนเงียบๆ แต่มีจินตนาการและชอบช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งยังชอบใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ ทำให้สองบุคลิกนี้เมื่อทำงานร่วมกันจะสามารถสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์คนในทีมได้ดี

ENTJ มักมีลักษณะของผู้นำ มีทักษะในแก้ไขปัญหาและการวางแผนได้ดี ซึ่งเป็นบุคลิกที่ทำงานร่วมกันได้ดีกับ ISTP ที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติโดยธรรมชาติ ชอบทำงานที่ท้าทาย ส่งผลให้งานสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายเมื่อสองบุคลิกนี้ทำงานร่วมกัน

ISFP และ ESFP ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ เหมาะสำหรับการทำงานที่เต็มไปด้วยสีสัน ซึ่งทั้งสองชอบความเป็นที่นิยมเหมือนกัน ทำให้เมื่อทำงานร่วมกันทั้งคู่มักสร้างความน่าตื่นเต้นและแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นได้อยู่เสมอ

ทั้งสองบุคลิกเป็นกลุ่มชอบเข้าสังคม ดังนั้นเมื่อมีพวกเขา ในทีมจะมีพลังงานอย่างท่วมท้น ENTP เป็นนักแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยม เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ สามารถทำงานได้ดีกับทุกบุคลิกภาพ แต่การจับคู่กับ ENFJ ที่มีความมั่นใจและมีเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ฟัง ก็จะยิ่งยกระดับการทำงานขึ้นไปอีก

ISFJ เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียด รอบคอบในการทำงาน มักเอาความรับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนตัว ชอบทำงานเบื้องหลัง ขณะที่ INFP จะมาช่วยสร้างสมดุลในเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่นและเปิดกว้างทางความคิด เมื่อทำงานร่วมกันจะทำได้ดีในงานเอกสารหรือรายงาน

บุคลิก ESTJ ชอบทำตามระเบียบขั้นตอน ตรงไปตรงมาและเป็นคนมุ่งมั่น เหมาะแก่การเป็นผู้นำในสังคมประชาธิปไตย ส่วน ESFJ เป็นคนที่มีพลังบวกในการทำงาน เก่งในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อทำงานร่วมกันจะบริหารทีมได้ดีทั้งตัวงานและความสัมพันธ์

พร้อมแล้วสามารถทดสอบบุคลิกภาพได้ที่ https://www.16personalities.com/th/ โดยการทำแบบทดสอบก็ไม่ยาก เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีรายงานบุคลิภาพให้เราได้อ่านกันแบบละเอียดมากๆ