แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติบ่อเกลือโบราณอำเภอบ่อเกลือ

0
492

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อเกลือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติบ่อเกลือโบราณอำเภอบ่อเกลือ ผ่านแล้วมีเกียรติบัตรให้

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก